Links: Recep Tayyip Erdogan. Rechts: Jean-Claude Juncker (de voorzitter van de Europese Commissie)

De Europese Unie gaat een verdere 3 miljard euro goedkeuren ter financiering van Syrische vluchtelingen die in Turkije leven. Dat zeiden EU-functionarissen voorafgaand aan een ontmoeting met president Recep Tayyip Erdogan die gepland staat.

Ondanks gespannen relaties in afgelopen jaren vertrouwt de EU erop dat Turkije een strak toezicht houdt op illegale immigratie uit het Midden-Oosten, waar de oorlog in Syrië honderdduizenden gedood heeft en miljoenen van hun huizen verjaagd heeft.

Hoge EU-functionarissen zullen Erdogan ontmoeten op 26 maart in de Bulgaarse stad Varna ondanks bezorgdheden binnen de Europese rangen.

 

De hoogste migratiefunctionaris van het blok Dimitris Avramopoulos heeft op woensdag aangekondigd dat de Europese Commissie extra financiering voorstelt voor projecten ten voordele van Syrische vluchtelingen in Turkije, vertelden bronnen aan Reuters.

Meer dan 1 miljoen vluchtelingen en migranten bereikten de EU in 2015, velen van hen gingen door Turkije. Brussel stemde in om te betalen om te helpen bij het huizen van migranten op Turks grondgebied in ruil voor inspanningen van Ankara om de vluchtelingenstroom door de Egeïsche Zee naar Griekenland in te dammen.

Overeenkomst op 18 in 2016

Turkije en de EU ondertekenden een overeenkomst op 18 maart in 2016 om de influx van vluchtelingen naar Europa te beperken. Turkije is een hoofdroute voor vluchtelingen die pogen de oversteek naar Europa te maken sinds het begin van de burgeroorlog in Syrië. Met de overeenkomst namen irreguliere aankomsten af met 99 procent, wat de levens redde van zij die probeerden de verraderlijke tocht over zee te maken.

De deal bevatte een hulppakket van 6 miljard euro om Turkije te helpen bij de zorg voor de miljoenen vluchtelingen die het last huist, met een initiële 3 miljard euro bedoeld voor projecten om Syrische vluchtelingen te ondersteunen.

Sabah