Marokkaanse toeriste in Istanbul

Velen uitten hun bezorgdheid over de merkbare verschuiving in de Turkse houding ten opzichte van Arabieren. Klik hier voor de beelden. 

“Men kan nauwelijks onderscheid maken tussen Arabieren uit de Golf, Syrië of Noord-Afrika,” klinkt het onder de Arabieren in Istanbul.

Vorige week haalde de brute aanval van een Turks staatsburger op een Koeweitse toerist in de populaire vakantiestad Trabzon het internationale nieuws en benadrukte daarmee het anti-Arabische en anti-vluchtelingensentiment in het land.

Firdaous Amri, een Marokkaanse die al meer dan tien jaar in Turkije woont, beschrijft haar aanvankelijke gevoelens van opwinding over het leven in Istanbul, dat ze als haar tweede thuis beschouwde, en hoe drastisch de situatie is veranderd.

“Vroeger had ik er geen problemen mee om Arabisch te spreken op straat of in het openbaar vervoer, maar de reactie van mensen nu op mij als Arabier is heel anders dan toen ik hier voor het eerst kwam wonen,” zegt ze.

Terwijl sommige Arabische studenten ervoor kiezen om in Turkije te blijven om hoger onderwijs te volgen, vestigen anderen zich in het land nadat ze een baan hebben gevonden of met een Turkse zijn getrouwd.

Maar, zoals Amri opmerkt, voor veel Arabische inwoners zijn de dromen die hen naar Turkije brachten in duigen gevallen.

Khadija Ghanem, de dochter van de Egyptische oppositiejournalist Tawfik Ghanem, gelooft dat het algemene idee dat Turken superieur zijn aan Arabieren wordt omgezet in haatzaaiende taal.

“Turkse mensen zijn niet racistischer dan anderen in de wereld,” zegt ze.

“Racisme is overal, maar sinds de dag dat ik naar Turkije ben verhuisd, heb ik veel racistische opmerkingen gekregen over mijn Egyptische en Arabische identiteit.”

“Maar het belangrijkste probleem vandaag de dag is het gebrek aan wettelijke bescherming daartegen.”

Net als Amri woont Ghanem al meer dan tien jaar in Turkije. Ze voegde eraan toe dat de maatschappelijke verschuiving in de houding tegenover Arabieren begon met het aanpakken van Syriërs die geen andere keuze hadden dan te blijven.

“Eerst werden Syriërs onderscheiden van andere Arabieren op basis van hun vluchtelingenstatus,” zegt ze.

“Hoewel Arabier zijn al genoeg is om met racisme geconfronteerd te worden, kunnen Syriërs nergens anders heen. Hoe is het zelfs maar mogelijk om hen de schuld te geven?”

Gedeelde waarden

Syriërs weten dat het aantal vluchtelingen in Turkije de economische en sociale capaciteit van de staat overstijgt, maar ze hebben geen plek om naartoe te gaan, legt Mehmet Algan uit, een voormalig parlementslid en lid van de AK-partij.

Volgens Algan zijn gedeelde religieuze en culturele waarden ook belangrijke redenen waarom Arabieren naar Turkije komen.

Voor hen, zegt Algan, was Turkije een veilige plek voor moslims die hun geloof vrij wilden belijden en hun keuze om te emigreren was vrijwillig en niet verplicht, zoals in het geval van vluchtelingen.

“Ze zien Turkije als een land waar ze zich kunnen vestigen en een nieuw leven kunnen opbouwen op een manier die geschikt is voor een moslimfamilie”, zegt hij.

Vreemdelingenhaat

“Hoewel ze zich zorgen maken over hun toekomst in het land door de toenemende vreemdelingenhaat, hebben ze ook de mogelijkheid om naar elders te verhuizen.

Mohammad Affan, de directeur van Al Sharq Academia, een onderzoeksinstituut, benadrukt op een vergelijkbare manier de unieke rol van Turkije in de regionale politiek.

“De politieke problemen van Turkije zullen een impact hebben op het Midden-Oosten en als Turkije een prominente rol in de regio wil spelen, kan deze xenofobie jegens Arabieren alleen maar het vermogen van Turkije beperken,” zegt hij.

Een keerpunt

Recente verkiezingscampagnes hebben geleid tot onveiligheid onder Arabische inwoners van Turkije.

Amri beschrijft hoe de algemene verkiezingen in 2018 haar perceptie van Turkije als veilige haven voor Arabieren hebben veranderd:

“De verkiezingen gingen niet over Turkije; ze gingen over onze toekomst als Arabieren: gaan we hier weg of blijven we hier als legale buitenlanders?”

Maar voor Amri waren de recente verkiezingen in mei nog erger, omdat ze een mentaliteit van volksmassa’s uitlokten en dreigden met fysiek geweld:

“Ik zie dat mensen buitenlanders de schuld geven van de economische problemen, dit is meer dan alleen politieke oppositie.”

Volgens Affan creëerden de recente verkiezingen een sfeer van angst en bezorgdheid, waarbij de resultaten mogelijk existentiële gevolgen zouden kunnen hebben voor Arabische vluchtelingen en gemeenschappen die in Turkije wonen.

Bovendien verhinderde de spanning rond de verkiezingen rationele discussies over een beter vluchtelingenbeleid.

Met name de verhalen die politieke leiders tijdens de verkiezingen verkondigden waren gespannen tussen toenemend nationalisme te midden van economische problemen en de kwestie van de immigratie van vluchtelingen – voornamelijk Syriërs en Afghanen – naast Arabische inwoners.

De Turkse kiezers zijn niet alleen xenofobischer geworden, het lijkt er ook op dat ze hun geloof beginnen te verliezen in het open-deur immigratiebeleid van hun land.

Haatzaaien normaliseren

Recentelijk zeggen sommige Arabische inwoners van Turkije dat ze zich zorgen beginnen te maken dat zelfs de taal die ze spreken xenofobe aanvallen kan uitlokken.

Amri vertelde dat ze vermijdt om haar telefoon op te nemen voor het geval ze per ongeluk Arabisch spreekt:

“Ik kan gemakkelijk voorspellen hoe bellers zullen reageren als ze Arabisch horen. [De vijandigheid was nooit eerder zo.”

Sprekend op voorwaarde van anonimiteit, vertelde een andere Arabische inwoner dat zijn familie een familielid had toegewezen die vloeiend Turks spreekt om in het openbaar namens hen te spreken.

Hij zei ook dat hij aarzelt om betrokken te raken bij confrontaties of zelfs verkeersruzies en hij heeft zijn kinderen opgedragen om hun Arabische identiteit te verbergen, ondanks het feit dat ze een beetje Turks spreken.

Bron: X