Het Turkse ministerie van Financiën is begonnen met de voorbereidingen om de vertrekbelasting voor buitenlandse reizen te verhogen van 150 lira (4,30 euro) naar een bedrag tussen de 1.000 en 1.750 lira (28,50 en 49,90 euro).

De vertrekbelasting, die momenteel 150 lira bedraagt, zal naar verwachting met bijna 1000% worden verhoogd tot 1.500 lira.

Deze belasting (Turks: Yurt dışı harcı) is een verplichte heffing voor Turkse burgers die met een Turks paspoort naar het buitenland reizen.

De betaling van de vertrekbelasting moet voltooid zijn voordat men door de paspoortcontrole gaat. Het betalingsbewijs of de belastingzegel moet bij de controle worden getoond.

Hoewel er nog geen officiële aankondiging is gedaan, zijn veel burgers bezorgd. Vooral degenen die van plan zijn om binnenkort naar het buitenland te reizen, vragen zich af of ze de belasting kunnen betalen voordat de verhoging ingaat.

De vertrekzegel (belasting) kan op verschillende manieren worden verkregen en gebruikt. Het is mogelijk om de zegel voorafgaand aan de reis te kopen, hetzij via gecontracteerde banken of via de loketten op de luchthaven.

De zegel heeft geen specifieke geldigheidsduur en kan worden gebruikt voor elke toekomstige reis. Ook kan de zegel namens iemand anders worden gekocht en omgekeerd. Meerdere zegels kunnen tegelijk worden gekocht en later worden gebruikt.

De verklaring benadrukt dat de vertrekbelasting wordt geheven bij elke buitenlandse reis door Turkse burgers en dat de belasting moet worden betaald volgens de op dat moment geldende tarieven.

De voorgestelde verhoging van de vertrekbelasting maakt deel uit van bredere inspanningen om de overheidsinkomsten te verhogen.

Burgers die van plan zijn om naar het buitenland te reizen, dienen op de hoogte te blijven van de officiële aankondigingen en hun reisplannen dienovereenkomstig aan te passen.

Vertrekbelastingen

In 2023 werd 1,31 miljard lira opgehaald uit vertrekbelastingen. In de periode van januari tot april 2024 werd 427 miljoen lira aan inkomsten gegenereerd. Een deel van deze inkomsten wordt overgedragen aan de Turkse Volkshuisvestingsadministratie (TOKİ).

In 2018 bedroeg de vertrekbelasting nog 15 lira. Dit werd in juli 2019 verhoogd naar 50 lira en in maart 2022 naar 150 lira.

Er zijn enkele uitzonderingen op de vertrekbelasting: personen met een verblijfsvergunning in het buitenland op de datum van vertrek, bemanningsleden van commercieel vracht- en passagiersvervoer over land, zee, lucht en spoor, en kinderen onder de zeven jaar zijn vrijgesteld van de belasting.

Na de aanstaande verhoging wordt verwacht dat het bedrag jaarlijks zal worden aangepast op basis van de herwaarderingsratio, met de bevoegdheid voor de president om regelmatige verhogingen door te voeren.

Bron: X