Volgens het nieuwe voorstel dat door de commissie in het parlement is goedgekeurd, worden de veiligheidsmaatregelen bij de ingang van luchthavens aangescherpt.

Volgens de goedgekeurde regeling zullen alle passagiers die de luchthaven binnenkomen met een apparaat worden doorzocht.

Als de controle met het apparaat onvoldoende blijkt, zal er een handmatige fouillering plaatsvinden.

Met het nieuwe voorstel dat door de commissie in het parlement is goedgekeurd, worden de veiligheidsmaatregelen en controles op luchthavens opnieuw ingericht in overeenstemming met de internationale verdragen.

Dit betekent dat de beveiligingsprocedures bij de ingang van de luchthaven worden aangepast en verscherpt.

Beveiligingsmaatregelen

Alle passagiers zullen voortaan worden gecontroleerd met technische apparatuur.

Indien deze controle onvoldoende blijkt, zal een handmatige controle worden uitgevoerd.

Tijdens deze procedure kunnen verdachte voorwerpen worden geopend en verboden items in bewaring worden genomen.

Passagiers die weigeren een handmatige controle te ondergaan, zullen de toegang tot het vliegtuig worden geweigerd.

De beveiligingsmaatregelen bij de ingang van de luchthaven zullen onder toezicht van de politie worden uitgevoerd door speciale beveiligingsmedewerkers.

Deze medewerkers zijn bevoegd om personen, hun bezittingen, bagage en vracht te controleren met technische apparatuur en, indien nodig, door middel van een fysieke controle.

Nieuwe boetes en sancties

Het voorstel, dat binnenkort op de agenda van het parlement zal komen, introduceert ook nieuwe sancties.

Piloten die verzuimen om de bevoegde autoriteiten in te lichten over misdrijven aan boord, kunnen boetes verwachten variërend van 20.000 (572 euro) tot 500.000 Turkse lira (14.319 euro).

Daarnaast zullen personen die drones besturen zonder vluchtvergunning of buiten de door de burgerluchtvaart of lokale autoriteiten aangewezen gebieden, en worden betrapt door de veiligheidsdiensten, een boete van 60.000 lira (1718 euro) krijgen.

Het voorstel zal naar verwachting na de feestdagen in de plenaire vergadering van het parlement worden besproken.

Conclusie

Met deze nieuwe regelgeving wordt beoogd de veiligheid op luchthavens aanzienlijk te verhogen en te voldoen aan internationale standaarden.

Reizigers zullen extra veiligheidscontroles ondergaan, en er zullen strengere straffen worden opgelegd voor overtredingen van de luchtvaartregels.

Deze maatregelen zijn erop gericht om de veiligheid van zowel passagiers als personeel te waarborgen en een veilige vliegomgeving te creëren.

Bron: Turkse media