Nog maar een paar maanden geleden werden in Istanbul speciale containers geplaatst, waardoor mensen een gratis busrit kunnen krijgen in ruil voor plastic afval. In die korte tijd zijn er al honderdduizenden plastic flessen verzameld, was er minder CO2-uitstoot en werd er bespaard op brandstof.

 

In Istanbul, de dichtst bevolkte stad van Turkije, werd in september 2018 een uniek project gelanceerd om de stad schoner te houden. Er werden speciale containers geplaatst waar je gratis bustickets kunt uit halen als je er plastic flessen in gooit. Op die manier werden al 785.084 flessen en aluminium blikjes verzameld om te recycleren. De pendelaars van Istanbul hebben al meer dan TL 34.000 opgeladen op hun elektronische vervoersbewijzen.

Het stadsbestuur van Istanbul kondigde eerder aan dat er dankzij deze ‘slimme’ afvalcontainers 41 ton minder CO2 werd uitgestoten. Ook kon 12.000 liter brandstof bespaard worden.

Op dit moment staan er 96 dergelijke containers in de stad; de meeste daarvan staan in de buurt van scholen. Er staan er drie in metrostations en verder nog twee in openbare ziekenhuizen. Als mensen er plastic flessen en aluminium blikjes in gooien, krijgen ze in ruil gratis krediet opgeladen op hun elektronische abonnementen. Hoe meer afval ze in de machines gooien, des te meer krediet ze kunnen krijgen.

Het stadsbestuur zal deze zogenaamde Slimme Mobiele Afvaltransfermachines op 25 locaties installeren, en er komen er nog meer in de nabije toekomst. De machines hebben een ingebouwd elektronisch systeem waardoor afval herkend, gesorteerd, versnipperd en bewaard wordt.

Volgens het stadsbestuur hebben al meer dan 18.000 mensen gebruik gemaakt van de machines sinds ze hun intrede deden op 18 september 2018. Ze gooiden er in totaal 682.179 plastic flessen en 102.905 aluminium blikjes in, goed voor meer dan 15.000 kilogram afval. Dat komt neer op 41 ton CO2-uitstoot en 12.000 liter brandstof, of 130.000 megawatt elektriciteit per uur. Het stadsbestuur schat dat ze in het komende jaar 2 miljoen flessen en blikjes zal verzamelen. Er wordt in het bijzonder ingezet op scholen, om het recycleren bij kinderen onder de aandacht te brengen. Vorig jaar kreeg het project een onderscheiding van het ministerie van Milieu en Ruimtelijke Ordening.

Het is een grote stap naar meer milieubewustzijn. Dat blijft laag in Istanbul, en in Turkije in het algemeen. In Istanbul, waar bijna 15 miljoen mensen wonen, wordt dagelijks gemiddeld 17.000 ton huisvuil geproduceerd. 6.000 ton daarvan wordt verwerkt in de containerparken van de stad. Uit één gerecycleerde plastic fles kan je genoeg energie halen om een lamp van 60 watt een paar uur te doen branden.

Een project om afval te verminderen

Turkije lanceerde in 2017 een project om afval te verminderen, met als boegbeeld presidentsvrouw Emine Erdoğan. Het zet in op de gescheiden inzameling van verschillende soorten afval, het inzamelen van etensresten om te gebruiken als veevoeder, composteren van groenafval en een nationale sensibiliseringsactie. Het kent steeds meer succes, omdat steeds meer mensen, openbare instellingen, privé-bedrijven en stadsbesturen mee op de kar springen. Door de actie heeft Turkije haar potentieel herontdekt om een ecologisch land te worden, ondanks de verregaande industrialisatie van de laatste jaren. Er wordt steeds meer gerecycleerd, in winkelcentra, kantoren, scholen, hotels, luchthavens, enz. Op die manier werden meer dan 30 miljoen bomen gered in 2017 en 2018, doordat er 1,7 miljoen ton papier en karton gerecycleerd werd.

De regering gaat ook subsidies geven aan gemeentebesturen om in te zetten op recyclage, met de bedoeling een einde te maken aan stortplaatsen in het open veld. Wat de steden betreft, zal tegen eind 2019 89 procent van het afvalwater gezuiverd worden. Dat zal oplopen tot 100 procent in 2023 als de regering de gemaakte plannen kan realiseren.

De laatste jaren is het land meer belang beginnen hechten aan afvalverwerking, door een beter milieubeleid. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ophaling van afval en moeten voorzien in afdoende recyclagesystemen. Er ligt een wetsontwerp klaar, waardoor alle bedrijven en openbare instellingen een certificaat zullen moeten behalen om te bewijzen dat ze voldoen aan de nieuwste normen. Het wordt ook verplicht voor gemeentebesturen om afval gescheiden op te halen.

Sabah

S.V.R.