Sinds Muhammet Halil als vluchteling uit Syrië in Turkije aankwam, heeft hij al een hele lange weg van integratie afgelegd. Iedereen praat over hem in Kilis, een grensstad waar veel vluchtelingen wonen. Hij behaalde een verrassend succes in het nationale ingangsexamen voor de middelbare school, dat bekend staat als het LGS. Om te beginnen moest hij de uitdaging aangaan van een vreemde taal te leren en een ander lesprogramma gewoon te worden. Nu heeft Khalil op het LGS-examen van 1 juni alle vragen correct beantwoord. Daardoor wordt de kans groter dat hij aan een gerenommeerde school wordt toegelaten. De resultaten van het examen werden afgelopen maandag bekendgemaakt.

Khalil is de zoon van een architect die nu als meubelmaker werkt. Naar eigen zeggen heeft hij zijn succes vooral te danken aan zijn Turkse leerkrachten, die hem begeleid hebben sinds hij in het zesde leerjaar voor het examen begon te studeren. De familie vestigde zich eerst in Gaziantep, een andere grensstad, maar verhuisde later naar Kilis, omdat ze hoorden dat daar betere onderwijskansen waren. Eens aangekomen in Kilis, kon de jongen beginnen in het vierde leerjaar van een centrum voor tijdelijk onderwijs, geleid door de Dienst ter Bevordering van de Integratie van Syrische Kinderen in het Turks Onderwijssysteem (PICTES). Mehmet Avcu, zijn leerkracht van het zesde leerjaar, heeft hem enorm veel geholpen, zegt Khalil. “Hij heeft zoveel gedaan voor mij en is ons zelfs af en toe thuis komen opzoeken om me bijles te geven.”

In het begin toen hij het examen begon voor te bereiden, was het moeilijk, zegt Khalil, en scoorde hij alleen maar slechte punten op de testen. “Geleidelijk aan koos ik moeilijkere testen en ik merkte dat ik ze ook aankon. Op een bepaalde test behaalde ik de hoogste score van de klas en dat motiveerde me.” Volgens zijn vader Abdulkader heeft Muhammad hard gestudeerd voor het examen en “dat heeft vruchten afgeworpen”. “We konden hem niet helpen, het enige wat we konden doen was bidden voor zijn succes,” voegt hij eraan toe.

Mehmet Avcu is trots op Muhammads succes. “Bij testen om de slaagkansen van de kinderen te meten in de aanloop naar het LGS deed hij het bijzonder goed. Ik dank God voor zo’n goede student. Dit is vooral het resultaat van zijn harde werk. Ik en andere leerkrachten hebben hem enkel proberen begeleiden.”

Cumali Çelik, de schooldirecteur, heeft de jongen een fiets geschonken voor zijn bijzondere prestatie.

Turkije doet het bijzonder goed wat betreft het opleiden van Syrische vluchtelingenkinderen. 99,3 procent van de lagere schoolkinderen gaat effectief naar school, en dat is ver boven het wereldwijde gemiddelde van 61 procent. De kinderen van de 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen die Turkije opvangt, hebben meer toegang tot onderwijs dan vluchtelingenkinderen in andere landen. Turkije heeft meer dan 520.000 vluchtelingenkinderen een plaats geboden in openbare scholen. Daar krijgen ze een Turks curriculum. Een aanzienlijk deel van de vluchtelingenkinderen gaat ook naar ‘tijdelijke onderwijscentra’, waar enkel vluchtelingenkinderen les kunnen volgen. Het aantal tijdelijke onderwijscentra is onlangs teruggebracht van 280 naar 215. Turkije wil namelijk meer kinderen integreren in openbare scholen, in plaats van in de opvangcentra, die te weinig personeel hebben en bovendien tijdelijk zijn, zoals de naam het zelf zegt.

Bron: Sabah

S.V.R. ✅