Vakantiehuis in ALTINOLUK (Edremit)

Een Nederlands bedrijf speurt in Turkije naar verdoken eigendommen van mensen die in Hamme, een gemeente in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen, een sociale woning huren. Dat schrijft de Vlaamse krant de Morgen.

Op 6 juni besliste de lokale vrederechter dat sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) De Zonnige Woonst in Hamme, Oost-Vlaanderen, geen enkele wetsbepaling heeft overtreden door het Nederlandse BureauBuitenland in te schakelen voor vermogensonderzoeken bij een groep huurders van Turkse origine. Met acht gezinnen werd het huurcontract opgezegd omdat ze “onterecht en moedwillig te kwader trouw informatie achterhielden”. In een persbericht zegt de SHM: “Hierdoor kon de huurder jarenlang onterecht genieten van een sociaal voordeel waar hij absoluut geen recht op had. De oplichterij bedraagt systematisch duizenden euro’s per jaar.”

Een van de huurders werd betrapt op het bezit van negen gronden of eigendommen in Turkije.

Etienne De Prijcker, voorzitter van De Zonnige Woonst: “Wie een contract met ons ondertekent, verklaart in eer en geweten dat hij of zij geen woning bezit. Niet in België, en ook niet in het buitenland. Het vonnis van de vrederechter is historisch. Eind vorig jaar probeerde Antwerps OCMW-voorzitter Fons Duchateau een Nederlands bedrijf vermogensonderzoeken te laten uitvoeren om leefloonfraude aan te pakken. Hij kreeg toen tegenwind.”

Minister voor Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme (MR) oordeelde dat enkel sociale werkers van het OCMW vermogensonderzoeken mogen voeren en daarbij gebonden zijn aan hun beroepsgeheim. Voor SHM’s bestaat een soortgelijke wetgeving niet.

Etienne De Prijcker: “Wij werken zuiver op klacht, meestal anoniem. De klachten komen soms van huurders die zelf een Turkse achtergrond hebben. Het zijn ook vooral de mensen uit die gemeenschap zelf die nu applaudisseren. Onder de acht families waren er twee die het direct toegaven. Deze acht dossiers zijn een begin, er volgt binnenkort nog een reeks. Sinds het verdict de nationale media haalde, komen er veel nieuwe klachten.”

Advocaten Özgür Balci en Ali Acer

De privacywet was het eerste middel waarmee advocaten Özgür Balci en Ali Acer, allebei namens twee huurders, voor de vrederechter in Hamme de verbrekingen contesteerden. Ze bereiden nu een beroepsprocedure voor voor de rechtbank in Dendermonde.

Ali Acer: “Het gaat niet alleen om de privacy. Mijn cliënten betwisten dat ze een huis of bouwgrond bezitten in Turkije. Dat Nederlandse bureau werkt in Turkije met duistere figuren. Het is een advocatenkantoor waarvan ik na wat googelen en rondvragen vaststel dat het niet bestaat. De brief waarin dat kantoor meldt dat mijn cliënten in Turkije een eigendom bezitten, is ondertekend met de initialen van een anonieme advocaat van een fictief advocatenkantoor. Toen ik daar op de rechtbank een opmerking over maakte, zei men: ‘Dat is omdat die mensen vrezen voor represailles.’ Ja, zo wordt het wel heel makkelijk.

“Als er in de dagelijkse praktijk van het recht een indicatie is dat je als advocaat het hof hebt trachten te misleiden met een vals document, dan stelt het parket een onderzoek in. Dit passeert gewoon. Normaal dient in rechtszaken een eigendomsakte als enig bewijs van bezit van een eigendom. Bij de zes huurders is op geen enkel moment een akte getoond. Enkel een dossiertje van een onbestaand advocatenbureau.

“Ik ben zelf van Turkse origine. Er is maar één manier om toegang te krijgen tot het kadaster daar, en dat is smeergeld betalen. Dat Nederlandse bureau rekent 4.000 tot 5.000 euro aan per dossier. Daarvan gaat 1.000 euro naar het omkopen van een Turkse ambtenaar. Doordat het in zo’n dubieuze sfeer zit, ‘ontdekt’ men ook eigendommen die er niet zijn. Het doel van dit bedrijf is de klant terwille te zijn. Zo kom je in situaties waarbij mensen zonder bewijs uit hun woningen worden gezet en aan het eind ook nog de procedurekosten aangerekend krijgen. Inclusief het in Turkije betaalde smeergeld.”

DE MORGEN