Voor de eerste keer is een Nederlander overleden die voor de tweede keer besmet was geraakt met het coronavirus.

Het gaat om een 89-jarige vrouw die aan een zeldzame vorm van kanker leed en een behandeling onderging die ervoor zorgt dat het immuunsysteem niet volledig werkt.

Een Nederlandse vrouw (89) is onlangs overleden nadat ze voor de tweede keer het coronavirus had opgelopen. Het is het eerste overlijdensgeval in de wereld dat is beschreven na een herbesmetting met het covid-virus.

De vrouw had onderliggend lijden: ze leed aan de ziekte van Waldenström, een zeldzame vorm van beenmergkanker. Haar immuunsysteem was daardoor aangetast.

Bijna twee maanden later, net nadat ze met een nieuwe chemobehandeling was begonnen, kreeg de 89-jargie patiënt last van koorts, hoesten en kortademigheid.

In het ziekenhuis werd ze opnieuw positief getest op het coronavirus. Op dag vier en zes werd ze gecontroleerd op antistoffen tegen het virus, maar die bleken niet aanwezig. Op dag acht verslechterde haar toestand, schrijven de wetenschappers. Twee weken later stierf de vrouw.

Analyses van het coronavirus dat bij de vrouw werd aangetroffen tonen volgens de onderzoekers aan dat de genetische samenstelling van het virus bij de eerste en tweede infectie zodanig anders was, dat het wel om een herbesmetting móet gaan.

En dus niet om virusdeeltjes die nog in het lichaam waren achtergebleven. De vrouw is in de periode tussen haar twee ziekenhuisopnamen overigens niet getest op het coronavirus.

Wereldwijd zijn 23 gevallen bekend van herinfecties met het coronavirus. Het eerste geval betrof een 33-jarige uit Hongkong. Daarna volgden er meer. In de meeste van die gevallen verliep de herbesmetting minder ernstig dan de oorspronkelijke infectie.

Bij de nu overleden Nederlandse, maar ook bij een 25-jarige Amerikaan uit Nevada, verliep de tweede besmetting juist ernstiger. De Amerikaan heeft die wel overleefd.

Bron: TT