Turkije heeft aangekondigd dat het zich terugtrekt uit het Verdrag inzake Conventionele Strijdkrachten in Europa (CFE).

De beslissing, die op 8 april van kracht wordt volgens de publicatie in het Staatsblad, werd bekendgemaakt.

Turkije sluit zich daarmee aan bij Rusland, dat in november 2023 officieel uit het verdrag stapte.

Het CFE-verdrag, ondertekend in 1990 in Parijs en van kracht sinds juli 1992, was een overeenkomst tussen de NAVO en het Warschaupact.

Het omvatte beperkingen op het aantal conventionele wapens, zoals gepantserde gevechtsvoertuigen, tanks, gevechtsvliegtuigen, artillerie en aanvalshelikopters, en vereiste wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de ondertekenende landen.

Het verdrag dekte geografisch het gebied van de Atlantische kust van Europa tot aan de Oeral in de Sovjet-Unie.

De beslissing van Turkije volgt op toenemende spanningen en werd aangekondigd via een presidentieel besluit dat gepubliceerd werd in het Staatsblad van 5 april, waarbij de intrekking vanaf 8 april van kracht wordt.

Het CFE-verdrag legde numerieke beperkingen op aan verschillende categorieën wapens en stelde procedures vast voor de vermindering en vernietiging van overtollige wapens.

De recente ontwikkelingen suggereren een hernieuwde periode van conventionele bewapeningswedloop in Europa, vooral gezien de voortdurende instabiliteit in de regio en de uitbreiding van het NAVO-gebied, wat heeft geleid tot bezorgdheid over het herstel van conventionele superioriteit, vooral vanuit Russische zijde.

Relevantie van verdrag verloren

Volgens bronnen van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Turkije deze stap genomen omdat het van mening is dat het verdrag zijn relevantie heeft verloren.

Het Verdrag inzake Conventionele Strijdkrachten in Europa (CFE) werd in 1990 ondertekend om militair evenwicht te handhaven tussen NAVO- en Warschaupactlanden en wapenbeheersing in Europa te bevorderen.

Het verdrag legde limieten op aan het aantal tanks, artilleriestukken, gevechtsvliegtuigen, en helikopters van de lidstaten en voorzag in de vernietiging van overtollige wapens en regelmatige inspecties om militaire bewegingen te controleren.

De opschorting van het verdrag door Turkije voegt een nieuwe dimensie toe aan de geopolitieke spanningen in de regio en heeft de discussie over de toekomst van wapenbeheersing in Europa opnieuw aangewakkerd.

Met de opschorting van het CFE-verdrag kunnen verdere veranderingen in de militaire machtsdynamiek in Europa optreden, waardoor zorgen toenemen over de veiligheid en stabiliteit van het continent.

Bron: Turkse media