Mensen die maskers dragen ter bescherming tegen de verspreiding van het coronavirus, lopen langs de Istiklal straat, de belangrijkste winkelstraat in Istanbul, vrijdag, 11 september 2020.

Een Europees verdrag ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld vervalt op 1 juli, volgens een decreet dat begin vrijdag in de Turkse Staatscourant is gepubliceerd.

Volgens het decreet, ondertekend door president Recep Tayyip Erdoğan, is de vervaldatum van het Verdrag van Istanbul, dat op 19 maart met een decreet nietig werd verklaard.

Turkije trok zich op 19 maart terug uit het verdrag met het argument dat het pact in strijd was met lokale tradities en dat de Turkse wetten vrouwen ruimschoots bescherming bieden.

Officieel heet het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

Het akkoord werd in 2011 gesloten en heeft tot doel een juridisch kader te scheppen om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen en te bestrijden, en gelijkheid te bevorderen.

Ankara, dat de overeenkomst in datzelfde jaar ondertekende en het eerste land werd dat de overeenkomst ratificeerde, gaf geen reden voor de terugtrekking.

Tegenstanders van het pact in Turkije zeggen dat het verdrag de eenheid van het gezin ondermijnt en echtscheidingen aanmoedigt, en dat de verwijzingen naar gelijkheid werden gebruikt door de LGBT-gemeenschap om bredere aanvaarding in de samenleving te krijgen.

Kort na de aankondiging van de intrekking zei vice-president Fuat Oktay in een bericht op Twitter dat de regering haar oprechte strijd wil voortzetten om de reputatie en waardigheid van Turkse vrouwen op het verdiende niveau te brengen door de traditionele sociale structuur te beschermen.

“Het is niet nodig om naar remedies van buitenaf te zoeken of anderen te imiteren voor dit allerbelangrijkste doel. De oplossing ligt inderdaad in onze tradities en gewoonten, in onszelf”, schreef Oktay.

Critici van de terugtrekking zeiden dat Turkije hierdoor nog verder zou afwijken van de waarden van de Europese Unie, waartoe het land kandidaat blijft om toe te treden.

Volgens hen moeten de overeenkomst en de wetgeving die in het kielzog daarvan is goedgekeurd, strikter worden uitgevoerd. De tegenstanders vinden ook dat de terugtrekking ter bespreking aan het parlement had moeten worden voorgelegd.

Bron: Sabah