Turkije stapt uit Istanbul-verdrag, dat geweld tegen vrouwen bestrijdt

President Recep Tayyip Erdoğan heeft Turkije teruggetrokken uit het verdrag van Istanbul, dat gaat over het bestrijden van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld.

Het land was in 2011 een van de eerste ondertekenaars van het verdrag, dat in de Turkse stad Istanbul tot stand kwam.

De conventie van Istanboel kwam tien jaar geleden tot stand op initiatief van de Raad van Europa. De overeenkomst heeft als doel om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld in het algemeen aan te pakken en te voorkomen.

In 2011 had de president, toen nog als premier, in Istanbul nog zijn handtekening gezet onder de tekst. De conventie werd ook geratificeerd door Turkije, maar volgens sommige vrouwenrechtenorganisaties werd de overeenkomst nooit toegepast.

Burgemeester İmamoğlu

CHP-burgemeester van Istanbul Ekrem İmamoğlu betreurt de beslissing van de Turkse president om het land terug te trekken uit de conventie van Istanbul. Dat liet hij weten in de onderstaande tweet.

Vanuit conservatieve hoek klinkt al langere tijd kritiek over de inhoud van het akkoord. Zo zou het afbreuk doen aan Turkse normen en waarden over familie en daardoor juist geweld in de hand werken.

Ook vinden critici dat het principe van gendergelijkheid in het verdrag homoseksualiteit promoot.

Critici

President Erdoğan heeft geweld tegen vrouwen eerder veroordeeld, en zei deze maand nog dat zijn administratie dergelijk geweld volledig wil uitbannen. Maar critici vinden dat de regering daar sinds 2011 onvoldoende aan heeft gedaan.

Ook zou de opzegging van het pact de Turkse kandidatuur voor toetreding tot de Europese Unie geen goed doen, zeggen tegenstanders.

Volgens critici verwijdert Turkije zich door de terugtrekking weer verder van de Europese waarden, terwijl het land nog steeds kandidaat is om toe te treden tot de Europese Unie.

De conventie en de wetgeving die erop volgde, moet volgens hen vooral beter toegepast worden.

Naast Ankara overweegt ook Polen zich terug te trekken uit de Istanbul-conventie. Het Hooggerechtshof neemt het pact er onder de loep nadat de regering opriep om de ‘te liberale’ conventie los te laten.

Bron: Nederlandse media