Kinderen van Turkse immigranten die in Duitsland wonen, scoren gemiddeld lager op het gebied van taalvaardigheid en hebben minder kansen op de arbeidsmarkt, volgens professor Erol Esen, de directeur van het EU-onderzoekscentrum van de Akdeniz Universiteit van Antalya.

“In de latere jaren van de schoolgang, wordt dit tekort niet gemakkelijk gecompenseerd”, verklaarde Esen tijdens een persconferentie op 27 april.

Hij liet ook weten dat kinderen van Turkse origine “ernstig benadeeld” waren in vergelijking met andere kinderen van buitenlandse origine. “Het is daarom belangrijk dat kinderen zowel Duits als Turks leren voor ze naar de kleuterklas gaan.”

Turks en Duits

Het aanleren van zowel het Turks als het Duits zou de slaagkansen van de Turkse kinderen serieus verhogen en motiveert ook de ouders om hun kinderen vroeger naar de crèches te sturen.

Esen openbaarde de onderzoeksresultaten van zijn project, “één kind, twee talen”, op de bijeenkomst. Zijn project werd uitgevoerd in samenwerking met de Duitse universiteit van Alice Salomon in Berlijn.

Meer dan één taal

“Kinderen kunnen meer dan één taal leren in hun voorschoolse periode. De kinderen die meerdere talen werden aangeleerd, konden hun schoolcarrière beginnen met een gelijkwaardige graad aan talenkennis van hun moedertaal als de taal van het land waarin zij woonden”, verklaarde de professor.

Esen bundelde zijn onderzoeksresultaten en bracht een boek hierover uit, ‘Turkish-German Preschool Education Conditions and Opportunities in Berlin’.

Het schoolsucces

Het boek legt de nadruk op suggesties die het schoolsucces van migrantenkinderen bevorderen, verklaarde Esen tijdens de bijeenkomst. Esen suggereerde ook dat door het aanleren van beide talen, de assimilatie tegengewerkt kon worden.

Hij verklaarde hierover dat deze kinderen zowel hun eigen “familiecultuur” konden voortzetten en tegelijkertijd kennis kunnen verwerven over het land waarin zij leven en de gesproken taal.

Hurriyet