Een negenjarig meisje sprak met een vriendin in het Turks op het schoolplein en kreeg daarvoor straf.

De ouders ondernamen gerechtelijke stappen. Er is nu een schikking getroffen en er is besloten dat de straf onrechtmatig was.

Na twee jaar is het juridische geschil over het strafwerk voor een negenjarige beslecht, meldde “Der Spiegel”.

De derdejaars uit een Duits district had op het schoolplein met een vriend in het Turks gepraat.

Hiervoor gaf een leraar haar een straf. De ouders hebben hiertegen juridische stappen ondernomen en hebben nu gelijk gekregen. Een schikking voor de administratieve rechtbank van Freiburg oordeelde dat de actie onwettig was.

Het meisje moest een halve pagina schrijven over waarom ze op school alleen Duits mocht spreken. Haar ouders waren erg bezorgd en benaderden eerst de leraar. Toen hebben ze een advocaat ingehuurd om bezwaar aan te tekenen en een tuchtklacht in te dienen. Ze hadden geen succes.

De advocaat spande een rechtszaak aan en trof voor de rechter een schikking met de schooltoezichthouder. De autoriteit had het strafwerk eerst aangemerkt als een “pedagogische onderwijsmaatregel”. Maar de administratieve rechtbank deelde deze houding niet, volgens het rapport “Spiegel”.

Derdejaars spreekt Turks en moet strafwerk schrijven: Ouders klagen met succes aan

Halve pagina

Het toen negenjarige meisje moest op een halve pagina verantwoorden: “Waarom we op school Duits spreken!” Dat is wat haar leraar had geschreven in haar opdrachtenboek. Omdat het gedrag in strijd was met de klassenregels, volgens welke op school Duits moet worden gesproken.

De moeder nam vervolgens contact op met de lerares. Haar dochter begreep niet waarom ze in de toekomst op school geen Turks zou mogen spreken, schreef de moeder onder meer: “het is een deel van haar. We maken ons als ouders grote zorgen.”

Andere talen?

Worden bepaalde talen anders beoordeeld dan de talen van immigranten in de dagelijkse interacties op scholen in Baden-Württemberg? Dit is de beschuldiging van de Heidelbergse advocaat Yalçın Tekinoğlu.

Tekinoğlu had een gezin vertegenwoordigd waarvan de dochter op een basisschool in Blumberg (district Schwarzwald-Baar) een strafwerkstuk moest schrijven omdat zij tijdens de pauze Turks had gesproken.

In een door de administratieve rechtbank van Freiburg bemiddelde schikking heeft de deelstaat Baden-Württemberg; gelegen in het zuiden van Duitsland, erkend dat het opleggen van strafwerk niet rechtmatig was geweest.

“Stel je voor dat een kind Engels, Frans of Latijn had gesproken tijdens de gerechtelijke pauze,” vertelde Tekinoğlu aan onze krant.

“Zou de leraar dan ook een strafblad hebben gegeven?” Hij zei dat hij daarop nog geen antwoord heeft gekregen. Achter de verdenking zit de theorie, die ook in de academische wereld wordt besproken, dat er bepaalde “prestigetalen” zijn die in Duitsland een hogere reputatie genieten dan de typische immigrantentalen.

De rechtbank kwam niet tot een vonnis, maar tot een schikking. In deze schikking heeft de deelstaat Baden-Württemberg, vertegenwoordigd door de regionale raad van Freiburg, toegegeven dat het destijds door de school opgelegde strafwerk “onrechtmatig was wegens het gebruik van de Turkse taal op het schoolplein tijdens de lesonderbreking”.

Volgens het hof schond de straf het algemene persoonlijkheidsrecht van de leerling.

De advocaat van het meisje, Yalcin Tekinoglu, is tevreden. Hij vreesde echter ook dat alleen zogenaamde “migrantentalen” zoals Turks of Arabisch in de toekomst door dergelijke sancties zullen worden getroffen. Dit is onder andere ook het onderwerp van de nog lopende tuchtprocedure.

Bron: Duitse media