Voorspellingen die opgetekend staan op een kalender die 2.000 jaar geleden door de oude Turken gebruikt werd, zouden op dit moment wel eens aan het uitkomen kunnen zijn.

Volgens de kalender, “12 Hayvanlı Türk Takvimi” (Turkse kalender van de 12 dieren), zouden er in het jaar van de rat sprinkhanenplagen, epidemieën, aardbevingen en bosbranden zijn. Het jaar van de rat is 2020. De kalender werd gebruikt door de Turkse volkeren in Centraal-Azië, maar ook door andere oude beschavingen.

Het document gaat zeker terug tot 209 voor Christus. De 12 dieren op de kalender staan elk symbool voor een jaar, en 12 jaar vormen een cyclus. De dieren zijn een rat, een koe, een tijger, een konijn, een vis, een slang, een paard, een schaap, een aap, een kip, een hond en een varken. Dit jaar is het jaar van de rat.

Oğuzhan Türk is historisch onderzoeker en werkt in de Oostelijke stad Erzurum. Hij bestudeert de profetieën op de kalender. In 2 boeken: “Diwan Lughat al-Turk” (Compendium van Turkse Dialecten) van Mahmud Kashgari en “Marifetname” (Boek van Gnosis) van İbrahim Hakkı Erzurumi, vindt Türk het opmerkelijk dat veel van de voorspellingen voor 2020 al uitgekomen zijn.

Oğuzhan Türk

In Iran heerst een sprinkhanenplaag, Australië heeft te maken gekregen met bijzonder hevige bosbranden, in Elazığ vonden zware aardbevingen plaats en de wereld is nu in de ban van het nieuwe coronavirus. De meeste van de profetieën voor dit jaar van de rat hebben al plaatsgevonden, terwijl het jaar nog maar 3 maanden ver is, maar volgens Türk voorspelt de kalender nog heel wat rampen, die in de loop van het jaar nog kunnen voorkomen.

Zo zal er volgens de kalender bloedvergieten plaatsvinden in het Noordwesten van Afrika, zullen verschillende plaatsen te maken krijgen met schade door hagel en regenval, en zal er geplunderd, geroofd en gestolen worden. “Na de sprinkhanenplaag en het virus kunnen we de komende lentemaanden nog steeds hagel en regenval over ons heen krijgen, maar hopelijk zullen de voorspelde rampen niet plaatsvinden.”

De epidemie die op de kalender wordt beschreven heet “zatülcenb” (pleuritis). Symptomen zijn koude rillingen, koorts, hoesten, een onregelmatige hartslag en ademhalingsmoeilijkheden, die kunnen lijden tot een pijnlijke dood, net als het nieuwe coronavirus. Volgens de kalender bevat de plant “udi hindi”, ook wel “kusti bahri” genoemd, een bestanddeel dat een oplossing kan bieden voor de ziekte.

Volgens Türk is de informatie in de kalender niet bedoeld als toekomstvoorspelling, waarzeggerij of aankondiging van het einde der tijden, maar als manier om de ervaringen van mensen uit die tijd door te geven aan volgende generaties. Ze bestaan uit informatie over terugkerende ervaringen, zodat toekomstige mensen daaruit kunnen leren en hun voorzorgen kunnen nemen.

“In ons land wordt het steeds minder gebruikelijk om oude teksten te bestuderen en te lezen. Daarom wordt het een belangrijk agendapunt en een onderwerp van nieuwsgierigheid als een waarzegger uit Europa dergelijke voorspellingen zou doen. Mensen in oude tijden lieten hun leven echter afhangen van deze kalenders”, besluit hij.

K.L.

(Bron: Daily Sabah)

https://www.youtube.com/watch?v=RqwiBvX1I1s