Mustafa Tuna, de nieuwe burgemeester van Ankara, heeft het ontslag aangevraagd van alle bureaucraten en voorzitters die te maken hebben met de gemeente in zijn eerste vergadering sinds het ontslag van Melih Gökçek.

Tuna eiste het ontslag van de topbureaucraten van de Algemene Directie van de Vereniging voor Elektriciteit, Gas en Bussen (EGO) en van de Overheidsdienst voor Water en Riolering van Ankara (ASKI). Daarnaast eiste hij ook het ontslag van alle plaatsvervangende secretarissen-generaal, de directiehoofden en de topleidinggevenden.

Asım Balcı, de secretaris-generaal van Ankara, vroeg ook het ontslag aan.

Burgemeester van Sincan

Tuna was oorspronkelijk de burgemeester van het Sincan district in Ankara. Hij verving Gökçek, die gedurende 23 jaar de burgemeester van de Turkse hoofdstad was. Hij werd verkozen door de gemeenteraad op 6 november.

Tuna werd als burgemeester verkozen voor Sincan tijdens de lokale verkiezingen van 2009 en 2014.

Hij was een parlementslid voor de AKP van 2002 tot 2007 en zetelde voor Turkije als lid bij de Parlementaire Vergadering van de Vereniging voor Veiligheid en Coöperatie in Europa (OSCE PA).

Het ontslag van Gökçek duidde het einde aan van een lange reeks ontslagen van de heersende Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) naar aanloop van de lokale verkiezingen in 2019.

Hurriyet