Devlet Bahçeli (MHP)

Volgens Devlet Bahçeli de leider van de nationalistische oppositie partij (MHP), zal zijn partij steun verlenen aan de herinvoering van de doodstraf als dit voor het parlement komt. De herinvoering van de doodstraf werd door de regeringspartij AKP voorgesteld.

De partijvoorzitter sprak zijn parlementaire groep in Ankara aan en zei dat men niet langer hoefde te wachten voor de herinvoering omdat het volk achter de beslissing staat. Volgens de voorzitter is deze maatregel nodig door het gevaar dat de coupleiders en terroristen voor het land vormen: “zodra deze maatregel wordt voorgesteld aan het parlement zal de MHP al het mogelijke doen om de herinvoering van de doodstraf in te voeren.”

Bahçeli voegde hieraan toe dat de mislukte putsch een grote impact heeft gehad op het maatschappelijk en politiek domein , bijgevolg zijn nieuwe maatregelen nodig om deze zaken op te lossen.

Referendum

Sinds de mislukte staatsgreep staat de herinvoering van de doodstraf opnieuw op het agenda. De gesprekken rond de herinvoering zullen binnenkort van start gaan in het Turkse parlement. Volgens de Turkse wetgeving moet een referendum worden gehouden voor elk voorstel voor een grondwetsherziening die 330 stemmen verkrijgt; een voorstel met 367 stemmen kan echter meteen toegepast worden. De doodstraf werd in 2004 afgeschaft om aan de voorwaarden van de E.U. te voldoen; de doodstraf werd wel niet meer sinds 1984 uitgevoerd.
Sabah