MHP-voorzitter devlet bahçeli spreekt op de fractievergadering van zijn partij in de Turkse hoofdstad Ankara, 29 juni 2021.

Devlet Bahçeli, leider van de Nationalistische Bewegingspartij (MHP), heeft kritiek geuit op berichten in de sociale media waarin om hulp van de wereld wordt gevraagd tegen de bosbranden in Turkije.

“Oproepen aan het buitenland en de intense vraag om hulp door sommige weerzinwekkende en vervloekte sociale media accounts als gevolg van de bosbranden moeten worden beschouwd als de cryptische boodschap van de verraderlijkheid om Turkije te tonen als een hulpeloos en behoeftig land,” zei hij in een schriftelijke verklaring.

De “daders” van deze branden zullen vroeg of laat worden ontmaskerd, zei hij.

“Natuurlijk zal snel duidelijk worden hoe onze bossen in brand zijn gestoken en wie de brandstichters zijn en wie ze zijn”, verklaarde Bahçeli.

Solidariteit en samenwerking

In de periode van rampen zijn het levend houden van solidariteit en samenwerking en het weerstaan van rampen met gezond verstand en een goedhartige houding van onbeschrijflijk belang, zei de MHP-leider.

De Turkse natie is één en samen in pijn, zei hij en uitte kritiek op politici die kritisch waren over het management van de brandbestrijding.

“Het is betreurenswaardig dat de opportunisten, die op hun hoede zijn om bosbranden om te zetten in politieke winst en die een omgeving zoeken om de huidige kwetsbare en delicate omgeving van ons land uit te buiten, gevangen zitten in een diepe draaikolk van nalatigheid en onverantwoordelijkheid,” verklaarde Bahçeli.

‘Schandelijk’

De verklaringen van de Republikeinse Volkspartij (CHP) en de İYİ (Goede) Partij zijn te “schandelijk en ziekelijk om verenigbaar te zijn met noch de liefde voor het land, de natie, noch de politieke ethiek en deugd,” verklaarde hij.

Hij beschuldigde deze politieke partijen van het “lafhartig meedoen” aan de competitie om te profiteren van het vuur in de moeilijke dagen van Turkije en merkte op dat deze afspraak “verachtelijk en ondankbaar” is.

Het is een “onredelijk en immoreel verzinsel” om te beweren dat bosgebieden in toeristische steden zijn verbrand om gebouwen te maken en dat daartoe in het parlement wijzigingen zijn aangebracht in de wet ter stimulering van het toerisme, stelde Bahçeli.

Hij stelde dat “het de bedoeling is om de sociale weerbaarheid en de sociale en economische weerbaarheid van Turkije te verzwakken door het land in een gepland chaosproces te brengen.”

Bron: Hürriyet