urfadabugun.com (14/09/2019)

2.346 verkeersdoden op Turkse wegen de voorbije 11 maanden

De eerste 11 maanden van 2019 vielen er bij verkeersongelukken op Turkse wegen 2.346 doden. 264.000 mensen geraakten daarbij gewond. Dit wordt aangetoond door officiële gegevens die op woensdag bekend geraakten.

Volgens het algemene directoraat voor de veiligheid waren er de voorbije 11 maanden 381.000 verkeersongelukken op Turkse wegen, en daarvan vonden er 32.887 plaats in november. De gegevens tonen aan dat in 43% van deze ongelukken een automobilist in de fout ging, terwijl in 14.993 gevallen een voetganger verantwoordelijk was. In totaal werd voor 5.74 miljard lira aan boetes opgelegd aan meer dan 15 miljoen personen. Dit ging over zowel voetgangers als automobilisten en het betrof hier verschillende overtredingen. In Istanbul, de stad met de meeste inwoners, vielen de meeste dodelijke slachtoffers: 119. In de hoofdstad Ankara: waar slechts een derde van het aantal inwoners van Istanboel woont, waren wel het meeste ongelukken: 52.226.

 

Wereldwijd sterven er jaarlijks minstens 1,3 miljoen mensen in het verkeer. Ook in Turkije zijn er veel verkeersdoden, ook al doet het land er alles aan om de weginfrastructuur zo veilig mogelijk te maken en om de mensen bewust te maken over de gevaren van het verkeer. Dit jaar kwam er een extra bewustmakingscampagne voor motorrijders. De campagne (voetgangers eerst), moet hen erop wijzen dat ze voetgangers die de straat willen oversteken niet moeten negeren, wat nog al te vaak gebeurt.

K.L.

Bron: Sabah