Mustafa Yolal en Aygül Küçükbıyık zeggen dat zij met discriminatie en druk van de staat te maken hebben gehad en steun wilden.

Een Turks echtpaar dat in Duisburg woont, heeft zijn ernstige bezorgdheid geuit nadat hun baby door de staat van hen was afgepakt en aan een pleegpaar van hetzelfde geslacht was gegeven.

Het echtpaar, dat in de westelijke stad Duisburg woont, zegt dat hun baby op 30 mei bij hen werd weggehaald met als reden dat de 10 maanden oude baby een ontwikkelingsstoornis had en de moeder aan een psychische ziekte leed. De baby werd aan een pleegpaar van hetzelfde geslacht in de buurt van Keulen gegeven.

Mustafa Yolal en Aygul Kucukbiyik zeggen dat zij zijn gediscrimineerd en onder druk zijn gezet door de staat en dat zij steun wilden.

Zij willen dat hun kind wordt opgevoed door een gezin dat strookt met hun cultuur en geloof – Turks en moslim – en hebben beroep aangetekend bij het Jugendamt, het bureau voor jeugdzaken, maar werden afgewezen.

De moeder zei dat het “uitgesloten” was dat zij haar baby om psychologische redenen iets zou aandoen.

“Het kind kan met hen naar de kerk, maar zijn moeder mag niet in het Turks met haar kind praten of hem ‘zoon’ noemen”, zei Yolal.

“Er is een verbod voor mij om de baby te zien. De moeder mag [de baby] één keer per maand zien. Ik zal [hem] kunnen zien zodra ik het vaderschap heb vastgesteld,” vervolgde hij, benadrukkend dat zij niet de enige familie zijn die met een dergelijke situatie in Duitsland te maken heeft.

“We willen met het publiek delen hoe jeugdbureaus kinderen van buitenlanders onder valse voorwendselen en onder druk bij hun familie weghalen.

Reactie van Ankara

Het Turkse ministerie van Familie en Sociale Diensten gaf een verklaring uit waarin werd uitgelegd dat de Gezinsattaché de situatie vanaf het begin had gevolgd.

“We hebben twee vrijwillige Turkse pleeggezinnen voorgesteld voor de baby die uit zijn familie is weggehaald. We hopen dat het proces zal resulteren in een positieve uitkomst met betrekking tot ons verzoek,” aldus de verklaring.

De verklaring onderstreepte ook het belang van het recht van Turkse burgers die in het buitenland wonen om te leven in overeenstemming met hun cultuur en morele waarden.

Het echtpaar zei dat zij ook steun hebben gekregen van ambtenaren van het Turkse consulaat.

Dubbelzinnig beleid

De Turkse diaspora in Duitsland protesteert al jaren tegen wat zij een dubbelzinnig en oneerlijk adoptiebeleid van het Duitse Bureau voor Jeugdzaken noemen.

Ze beweren dat kinderen met een immigrantenachtergrond het doelwit zijn van de staat en stellen dat kinderen worden geassimileerd doordat ze via het pleeg- of adoptiesysteem uit hun eigen cultuur worden verwijderd.

In 2015 richtte het ministerie van Familie en Sociale Diensten (toen nog het ministerie van Familie en Sociaal Beleid geheten) het bureau van de Gezinsattaché op. Het ministerie bereidde ook de lancering voor van een initiatief om Turkse gezinnen die in het buitenland wonen, vertrouwd te maken met en aan te moedigen kinderen te pleeggezinnen.

De rol van de Gezinsattaché bestaat erin zowel steun als juridische bijstand te verlenen aan Turkse burgers die hun weg zoeken in Duitse overheidsinstellingen en -organisaties, met name op het gebied van familierecht, adoptie, pleegzorg, sociale bijstand, ondersteuning van gehandicapten, ondersteuning van ouderen, deelname van vrouwen aan het maatschappelijk leven en huiselijk geweld

Bron: TRT