ISTANBUL – Na het arrest van Enis Berberoğlu, parlementslid voor de CHP, de grootste oppositiepartij in Turkije, maakt TUSIAD zich ernstig zorgen over de toestand van de mensenrechten in Turkije.

“De recente aanklachten op een steeds stijgend aantal academici, politici, journalisten en schrijvers zowel als het groot aantal in voorhechtenis zittende personen en het verbod op internationale sites creëren een sfeer waarbij we wegebben naar een samenleving zonder vrijheden” aldus de associatie in een verklaring op 15 juni.

Moderne democratie

“De globale kracht van Turkije inzake politiek en economie ligt in onze democratische rechtstaat en vrijheden“, stond er te lezen in de verklaring. De groep stelt ook dat het vertrouwen in justitie essentieel is in een moderne democratie. “Inzake onze democratische verworvenheden mogen we er niet op achteruit gaan en vooral niet op vlak van vrijheid van expressie, persvrijheid en rechtstaat.”

Gerechtvaardigde strijd tegen terreur

“Het land moet natuurlijk zijn gerechtvaardigde strijd tegen terrorisme en de bescherming van haar bevolking verder zetten maar hierbij wel de rechten op vrijheid van mening, expressie en het recht op politieke participatie vrijwaren.”

Moeilijke periode 

“ We gaan door een moeilijke periode waarbij we bijzonder attentvol moeten blijven binnen onze staat, voor het behoud van onze democratie, mensenrechten en historische verworvenheden. Veiligheid en vrijheid zijn niet tegenstrijdig maar complementaire prioriteiten. Vanuit dit bewustzijn handelen is van wezenlijk belang in termen van democratische waarden, onze eigen nationaal belang en globaal concurrentie vermogen”.