Foto: Toonaangevende econoom en MIT professor Dr. Daron Acemoğlu

Tijdens een bijeenkomst van de Turkse Industrie en Zaken Associatie (TÜSİAD), heeft de toonaangevende econoom en MIT professor Dr. Daron Acemoğlu gezegd dat dictaturen nooit uit zichzelf verdwijnen, wat impliceert dat de economische crisis zou kunnen leiden tot een terugkeer van de democratie in Turkije.

De internationaal gerenommeerde econoom en professor aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) Dr. Daron Acemoğlu sprak op de bijeenkomst van de Hoge Raad van de Turkse Industrie en Bedrijfsvereniging (TÜSİAD) op 19 oktober en analyseerde de toestand van de Turkse economie, met name in relatie tot de politiek.

Hij benadrukte het omgekeerde verband tussen dictaturen en economische welvaart – dictaturen, zei hij, zijn economisch niet levensvatbaar, maar de economische crises die ze veroorzaken kunnen leiden tot een terugkeer van de democratie.

Dr. Acemoğlu is een wereldberoemd econoom en medeauteur van het boek “Why Nations Fail”.

In zijn toespraak merkte Acemoğlu op dat hij de wereldmarkten sinds de jaren vijftig heeft bestudeerd en dat hij een merkbaar positief effect van democratie op de markten kan aantonen.

“Dictaturen gaan nooit vanzelf weg. In economische crises… Economische crises leiden vaak tot democratie. Ondanks economische crisis, ondanks deze moeilijkheden, dragen democratieën bij [aan herstel],” zei hij.

Acemoğlu benadrukte ook het belang van “kwalitatieve” groei – duurzame groei die de productiviteit verhoogt en leidt tot een toename van de levenskwaliteit – niet alleen voor Turkije maar voor landen overal ter wereld. Hoe lager de kwaliteit van de groei en hoe minder institutionalisering, hoe groter de ongelijkheid, zei hij.

De aard van de ongelijkheid in Turkije is echter anders, zei hij. Door corruptie en rent-seeking, met andere woorden, een achteruitgang van de democratische beginselen, neemt de ongelijkheid toe.

“We maken een periode door waarin de ongelijkheid toeneemt als gevolg van het streven naar winst dat door het systeem niet wordt aangepakt,” zei Acemoğlu. “In de basis speelt de verslechtering van het instituut een rol.”

Hij merkte op dat Turkije de afgelopen 15 jaar een gestage economische achteruitgang heeft doorgemaakt, en vooral de laatste vijf jaar sinds de couppoging van juli 2016 en de daaropvolgende verslechtering van de rechtsstaat in Turkije.

“Als je naar elke institutionele index kijkt, is er de laatste 15 jaar sprake van ernstige achteruitgang in Turkije,” zei hij.

“Met name in de laatste vijf of zes jaar heeft Turkije de meeste institutionele verslechtering [in de wereld] meegemaakt, na Mali. Deze [verslechterde instellingen] omvatten de vrijheid van de media en de vrijheid van meningsuiting in het bijzonder.”

De vernietiging van democratische instellingen zoals een vrije pers, zei hij, houdt rechtstreeks verband met de economische achteruitgang van Turkije.

Bron: Turkse media