Discussie na tweet van hoge rechter

De discussie over het Grondwettelijk Hof (AYM) is weer opgelaaid toen één van de rechters op 13 oktober een foto van het gerechtsgebouw postte op Twitter.

Engin Yıldırım, die rechter is bij het Grondwettelijk Hof, tweette een foto van het gerechtsgebouw bij nacht, met de boodschap: “De lichten zijn aan.” Daardoor beschuldigt de regeringspartij hem er trouwens van dat hij aanzet tot voogdij.

Als de voorzitter en de leden van het Grondwettelijk Hof niet akkoord zijn, “moeten [ze] het nodige doen,” heeft president Recep Tayyip Erdoğan op 14 oktober gezegd in een interview.

Bewuste tweet van Engin Yıldırım

“Het was een ongelukkige post. Ik wilde dat hij het niet had gedaan. Als hij in de politiek wil gaan, moet hij dat doen. Het kan niet beschouwd worden als een persoonlijke post. Als de voorzitter en de leden van het AYM niet akkoord zijn, moeten ze het nodige doen.”

Toen hem werd gevraagd of veranderingen in de structuur van het Hof tot de mogelijkheden behoorden, antwoordde hij: “Als God het wil.”

Het Hof zelf laat in een persbericht weten dat een willekeurige tweet van één van de rechters niet de visie van het Hof als geheel weerspiegelt.

“Hetgeen onze rechters posten op hun persoonlijke sociale media-accounts weerspiegelt niet de visie van het Grondwettelijk Hof als instelling. Zoals het Hof liet weten op de avond van 15 juli 2016 veroordeelt het elke niet-democratische actie tegen de grondwettelijke orde en staat het achter de staat die op een democratische manier functioneert conform de Grondwet.”

Enis Berberoğlu

De twitterpost van Yıldırım dateert van 14 oktober, een paar uur nadat een lokale rechtbank het vonnis van een hogere rechtbank over Enis Berberoğlu had tegengesproken.

Berberoğlu is voormalig parlementslid voor de CHP (Republikeinse Volkspartij). In juni werd zijn parlementaire onschendbaarheid opgeheven, toen het Hof van Cassatie zijn veroordeling tot gevangenisstraf had bekrachtigd.

In zijn laatste twitterpost betuigde Yıldırım zijn spijt over de zaak. “Mijn bedoeling was om te benadrukken dat het AYM (Anayasa Mahkemesi) een licht der wet is.”

“Het spijt me dat ik gisteravond woorden heb gebruikt die meer impact hadden dan ik bedoelde. Het is voor mij ondenkbaar dat ik opzettelijk zou verwijzen naar een actie die buiten de wet of de democratie staat.”

“Ik deelde de foto, genomen tijdens mijn avondwandeling door de tuin van het gerechtsgebouw, zonder onwettige implicaties. Iedereen die me kent, weet dat ik nooit opzettelijk iets onwettigs of ondemocratisch zou doen. Toch wil ik me excuseren voor de boodschap die ik bracht, op zo’n manier dat ze door een menselijke vergissing verkeerd geïnterpreteerd kan worden.”

Een paar minuten na Yıldırıms foto tweette het ministerie van Binnenlandse Zaken ook een foto, met de boodschap: “Bij ons gaan de lichten nooit uit.”

“Deze post past niet voor een lid van een hooggerechtshof,” was het commentaar van minister van Justitie Abdülhamit Gül.

“De reputatie van haar leden is bepalend voor die van het Grondwettelijk Hof. Wie verlangt naar voogdij kan niet meer spreken in naam van de wet. Enkel de natie kan de lichten aan en uit doen.”

AKP-woordvoerder Ömer Çelik zei dan weer: “Het is schaamteloos en respectloos dat een lid van het Grondwettelijk Hof de slogan van de interventie [staatsgreep] gebruikt waardoor Turkije in het verleden zo veel pijn heeft geleden.”

Deze discussie moet je zien in het kader van de onenigheid tussen minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu en Zühtü Aslan, de voorzitter van het Grondwettelijk Hof.

Dat gaat over de beslissing van een hoge rechtbank om een bepaling uit de wet op Demonstraties en Publieke Bijeenkomsten (wet 2911) te schrappen. Die bepaling luidt: “Er mogen geen manifestaties gehouden worden op verbindingswegen tussen grote steden.”

MHP-leider (Nationalistische Beweging) Devlet Bahçeli had eerder al opgeroepen om het Grondwettelijk Hof te herstructureren, volgens het nieuwe bestuurssysteem in Turkije. Ook hij had kritiek op de meest recente vonnissen van het Hof.

“Het is cruciaal dat we ons presidentieel systeem, dat gebaseerd is op het principe van democratie en op de wil van onze geliefde natie, vrijwaren van de roestige ketenen van instituties die tot stand kwamen na een staatsgreep. Aldus zouden we het Grondwettelijk Hof moeten reorganiseren conform de nieuwe regeringsvorm,” luidde het in een persbericht op 30 september.

Bron: Hürriyet

S.V.R.