Simone Kaslowski

Op de bijeenkomst van de Turkse Vereniging van Industriëlen en Zakenlieden (TÜSİAD) gisteren, veroordeelden de leiders van de organisatie stappen van de regering om zich te bemoeien met de onafhankelijkheid van de Centrale Bank, de rechterlijke macht en het democratisch functioneren van de regering.

Verder riep de organisatie Turkije op zich aan te sluiten bij internationale overeenkomsten, zoals het Verdrag van Istanbul ter bestrijding van geweld tegen vrouwen.

Tijdens een bijeenkomst van de Turkse Industrie en Zakenvereniging (TÜSİAD) op 19 oktober hebben Tuncay Özilhan, hoofd van de Hoge Adviesraad van de organisatie (TÜSİAD YİK), en Simone Kaslowski, voorzitter van TÜSİAD, opgeroepen tot een onmiddellijke terugkeer naar het secularisme en de rechtsstaat in Turkije.

Volgens het dagblad Cumhuriyet riepen de twee zakenleiders op om een einde te maken aan politieke inmenging in de Centrale Bank, de rechterlijke macht en het democratische proces.

TÜSİAD werkte nauw samen met de regerende regering van de Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP) van president Recep Tayyip Erdoğan in het begin van haar ambtstermijn, en moedigde de pro-Westerse houding van de partij en het toetredingsproces tot de Europese Unie aan.

Echter, toen President Erdoğan en de AKP verder afdreven van het Westen en in de richting van een meer islamitische, conservatieve rechtsstaat, week TÜSİAD af van de regerende partij.

Het begon zijn eigen vorm van publieke diplomatie te bedrijven en opende internationale kantoren in Brussel en Washington, D.C. President Erdoğan heeft de zakenvereniging bij talrijke gelegenheden openlijk bekritiseerd.

Terugkeer naar secularisme

Tijdens de vergadering op 19 oktober benadrukte Özilhan de noodzaak van een terugkeer naar het secularisme in Turkije. Hij zei dat de belangrijkste stap die Mustafa Kemal Atatürk, de stichter van de Turkse Republiek, 100 jaar geleden heeft gezet, was om van Turkije een seculiere staat te maken.

In zijn toespraak concentreerde hij zich op drie punten: de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, het belang van vrije en eerlijke deelname aan democratische processen, en het versterken van het toezicht om een transparant, verantwoordelijk bestuur mogelijk te maken.

Hij wees met name op de noodzaak van een betere scheiding der machten in Turkije. Het land, zo zei hij, moet de “rechterlijke toetsing met evenwichtigheid en toezichtmechanismen versterken teneinde de scheiding der machten te versterken, en een transparante, verantwoordingsplichtige, minder gecentraliseerde en doeltreffende aanpak van het openbaar bestuur tot stand brengen. Deze stappen zullen de basis vormen om samen aan de toekomst te bouwen.”

Kaslowski sprak ook over de achteruitgang van Turkije onder de huidige regering. Hij wees er met name op dat Turkije zich weer moet aansluiten bij het Verdrag van Istanbul en de rechten van vrouwen moet respecteren, de braindrain en de benarde situatie van de Turkse jeugd moet aanpakken, en de seculiere grondbeginselen van de Turkse Republiek moet handhaven.

Hij verwees in het bijzonder naar de Turkse geschiedenis en verklaarde dat het land de rechten van de vrouw eerder heeft verworven dan vele anderen.

“De belangrijkste indicator van menselijke ontwikkeling is de positie van de vrouw in de samenleving […] Het is aanvaardbaar om het Verdrag van Istanbul in Turkije te laten staan, waar vrouwen hun politieke rechten eerder hebben verworven dan veel ontwikkelde landen,” zei hij.

Verder benadrukte hij dat Turkije te maken heeft met een snel, ongekend verlies van goed opgeleide jongeren, die kansen zoeken in het buitenland vanwege de nijpende aard van de economie.

Kaslowski riep, net als Özilhan, de Turkse regering op om terug te keren naar haar grondbeginselen van secularisme, democratie en scheiding der machten om de steeds snellere verslechtering van de economie en de politieke omgeving tegen te gaan.

Bron: Turkse media