Het hoofd van de delegatie van de Europese Unie in Turkije, Nikolaus Meyer-Landrut

Er zijn nog zes criteria waaraan Turkije moet voldoen voor visumliberalisering, zei het hoofd van de delegatie van de Europese Unie in Turkije, Nikolaus Meyer-Landrut, maandag.

In een gesprek met BBC Turks zei Meyer-Landrut: “Er zijn nog zes criteria met betrekking tot het stappenplan voor visumliberalisering. Als we deze allemaal bekijken, zijn er ook zeer belangrijke criteria: Bijvoorbeeld, er zijn criteria met betrekking tot de definitie van terrorisme, er zijn criteria met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.”

Hij merkte op dat EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson tijdens haar bezoek aan het land ook heeft verklaard dat de EU bereid is om de besprekingen over deze kwestie voort te zetten.

“Alvorens een dergelijk aanbod aan de lidstaten te doen, moet Turkije echter bevestigen dat het aan deze criteria voldoet”, zei hij.

Visumliberalisering was bedoeld zodat Turkse burgers met biometrische paspoorten het Europese “Schengengebied” zouden kunnen binnenkomen voor een verblijf van maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen zonder een visum nodig te hebben.

In maart 2016 ondertekenden Ankara en Brussel een overeenkomst om het aantal migranten dat de gevaarlijke Egeïsche Zeeroute naar Europa neemt, te verminderen en een oplossing te vinden voor de toestroom van migranten die op weg zijn naar EU-landen.

Volgens de overeenkomst werd Turkije in totaal 6 miljard euro (7,30 miljard dollar) aan financiële hulp beloofd. Het was de bedoeling dat het geld in twee fasen aan het land zou worden gegeven en door de Turkse regering zou worden gebruikt om projecten voor Syrische migranten te financieren.

Visumvrijheid voor Turkse burgers maakte ook deel uit van de overeenkomst. Bovendien zou de douane-unie tussen de EU en Turkije worden geactualiseerd.

In ruil voor deze beloften nam Turkije de verantwoordelijkheid op zich om migratie via de Egeïsche Zee te ontmoedigen door strengere maatregelen te nemen tegen mensensmokkelaars en de omstandigheden van Syrische migranten die in Turkije wonen te verbeteren.

Ondanks de belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de beheersing van het migratieverkeer, heeft Turkije herhaaldelijk opgemerkt dat de EU haar in het akkoord aangegane verbintenissen niet volledig is nagekomen en de internationale gemeenschap bekritiseerd om haar onverschilligheid ten aanzien van de migrantencrisis.

Meyer-Landrut heeft ook de kwestie van de actualisering van de douane-unie aangesneden en zei te willen dat de besprekingen worden hervat en dat de Raad zijn werkzaamheden op dit gebied voortzet.

“Er zijn handelsbelemmeringen en lastige kwesties op handelsgebied die vooral in de afgelopen jaren naar voren zijn gekomen. Die moeten we eerst aanpakken. In feite lijken dit kwesties te zijn die binnen het kader van de huidige douane-unie kunnen worden opgelost,” zei hij.

“Daarom denken wij dat wij eerst vooruitgang kunnen boeken met betrekking tot deze handelsbelemmeringen en dan kunnen komen tot het stadium van de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst. Als EU zijn enkele bezoeken aan Brussel gebracht om deze te overwinnen. Tijdens de top in juli zijn comitévergaderingen op technisch niveau gehouden. Wij hopen dat in de komende dagen op deze gebieden vooruitgang kan worden geboekt. Zo kan de vernieuwing en bijwerking van de douane-unie weer aan de orde komen”, voegde hij eraan toe.

Bron: Sabah