De Turkse president Tayyip Erdoğan en EU-Raadsvoorzitter Charles Michel

De Turkse president sprak op 22 augustus telefonisch met de voorzitter van de Raad van de EU en zei dat Turkije een bijkomende migratiegolf niet aankan.

Recep Tayyip Erdoğan en Charles Michel bespraken regionale kwesties, in het bijzonder de ontwikkelingen in Afghanistan en de migratiekwestie, alsook stappen om de betrekkingen tussen Turkije en de EU te verbeteren, aldus een verklaring van het Directoraat Communicatie van Turkije.

Het belangrijkste doel van Turkije is het bereiken van duurzame vrede en stabiliteit in Afghanistan, alsmede de evacuatie van zijn burgers uit het door de Taliban bezette land, benadrukte hij.

Hij merkte op dat veel Europese landen ook hun verzoeken om steun voor de evacuatie hebben ingewilligd, en onderstreepte dat het Turkse leger “buitengewone inspanningen heeft geleverd om de orde in Afghanistan te herstellen en de luchthaven van Kabul goed te laten functioneren”.

Erdoğan zei tegen Michel dat hij een soepele overgang in Afghanistan wenst en voegde eraan toe dat als de nodige maatregelen uitblijven, de druk op de immigratie uit Afghanistan nog zal toenemen, wat voor alle landen een ernstige uitdaging zal vormen.

De EU moet de Afghaanse bevolking in Afghanistan en in de buurlanden, met name Iran, helpen, benadrukte hij.

Erdoğan zei dat Turkije nu al onderdak biedt aan minstens 5 miljoen vluchtelingen en benadrukte dat het land een extra “migratielast” niet aankan.

Hij zei dat Turkije een verzoek van de EU heeft ontvangen om plaatselijk personeel, dat voor de EU-missie in Afghanistan werkt, naar Turkije te laten overkomen.

De kwestie kan niet worden opgelost met dergelijke symbolische stappen en er kan niet van Turkije worden verwacht dat het de internationale verantwoordelijkheden van derde landen op zich neemt, merkte hij op.

De Turkse president benadrukte dat er een “alomvattende, geraffineerde en oprechte samenwerking” tot stand moet worden gebracht, waarbij niet mag worden vergeten dat Turkije een kandidaat-lidstaat is.

Erdoğan sprak ook zijn tevredenheid uit over het besluit van het blok om Turkije op te nemen in het digitale certificatenstelsel COVID-19 van de EU.

De onverwachte machtsgreep van de Taliban heeft een stormloop op gang gebracht om Afghanistan te ontvluchten, ook onder burgers die buitenlandse soldaten of groepen bijstonden en nu represailles vrezen.

Evacuatie van burgers uit Afghanistan prioriteit voor Turkije

Ondertussen sprak Erdoğan zondag telefonisch met de Britse premier over de laatste situatie in Afghanistan, waarbij hij zei dat de huidige prioriteit van Turkije de evacuatie van zijn burgers is.

Erdoğan en Boris Johnson wisselden van gedachten over regionale kwesties, met name de laatste ontwikkelingen in Afghanistan en de migratiekwestie, samen met gebieden die de betrekkingen tussen Turkije en het Verenigd Koninkrijk zullen verbeteren, volgens een verklaring van het Directoraat Communicatie van Turkije.

“President Erdoğan verklaarde dat Turkije, waarvan de huidige prioriteit in Afghanistan de evacuatie van zijn burgers is, de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de luchthaven van Kabul kan blijven dragen als de juiste omstandigheden worden gecreëerd,” aldus de verklaring.

Een nieuwe immigratiegolf zou onvermijdelijk zijn indien Afghanistan en Iran niet de nodige maatregelen nemen, zo merkte hij op:

“Iedereen, vooral de Europese landen, moeten hun verantwoordelijkheid op een oprechte manier nemen en de internationale gemeenschap moet voor deze kwestie samenkomen voordat de Afghaanse illegale migratie in een crisis verandert.”

Erdoğan benadrukte dat hulp moet worden verleend aan Afghanen, zowel op hun grondgebied als in de buurlanden, “om te voorkomen dat een migratie vanuit Afghanistan nieuwe humanitaire tragedies veroorzaakt.”

Bron: Hürriyet