Altaj-Turken

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de oorsprong van de Transeuriaanse taalfamilie, waartoe ook Japans, Koreaans, Turks en Mongools behoren, terug te voeren is tot de vallei van de Liaohe-rivier in Noordoost-China, ongeveer 9.000 jaar geleden.

De studie, die archeologisch, taalkundig en genetisch bewijsmateriaal combineert, toont aan dat honderden miljoenen mensen die de bovengenoemde talen spreken gemeenschappelijke voorouders kunnen delen: inwoners die zich bezighielden met gierstteelt.

Volgens de studie is de Transeurasische taalfamilie ontstaan in de vallei van de Liaohe-rivier, die de huidige provincies Jilin en Liaoning in Noordoost-China omvat, naast delen van de autonome regio Binnen-Mongolië in Noord-China.

Met het rondtrekken van de landbouwvoorouders in Noord- en Oost-Azië, verspreidden de talen zich in de loop van duizenden jaren naar Siberië, het Koreaanse schiereiland, en op wat nu Japans grondgebied is aan de overkant van de zee.

De studie, die werd uitgevoerd door taalkundigen, archeologen en genetici uit België, China, Rusland, Japan en Zuid-Korea, illustreert dat de vroege verspreiding van Transeurasisch sprekenden werd aangedreven door de landbouw.

Naarmate de oude boeren betere vaardigheden ontwikkelden in het verbouwen van gierst en het uitbreiden van hun bevolking, ontmoetten en vermengden hun gemeenschap zich met andere groepen, waarbij zij verschillende nieuwe talen en culturen ontwikkelden, maar een “nog steeds herkenbare taalkundige ruggengraat” behielden.

Deze studie toont eens te meer aan dat cultuur en taal de huidige nationale grenzen overstijgen, en dat cultuur met elkaar geïntegreerd is door een proces van vorming en ontwikkeling, en dat er geen sprake is van één geïsoleerde identiteit, vertelde Chen Baoya, een taalkundige van de Peking Universiteit, vrijdag aan de Global Times.

Gierst wordt beschouwd als een gewas dat het keerpunt vertegenwoordigt in de overgang van een jager-verzamelaar manier van leven naar vroege landbouwgemeenschappen.

“Accepteren dat de wortels van iemands taal, cultuur of volk buiten de huidige nationale grenzen liggen, is een soort overgave van identiteit, waartoe sommige mensen nog niet bereid zijn,” zo citeerde Reuters de vergelijkende taalkundige Martine Robbeets, die ook de leider is van de archeolinguïstische onderzoeksgroep.

In het verleden waren landen met een vergelijkbare culturele oorsprong, zoals Japan, Zuid-Korea en China, getuige van geschillen over culturele onderwerpen onder netburgers, zoals de naam van voedsel en de oorsprong van festivals.

Volgens deskundigen zouden extreme nationalisten in sommige landen de complexiteit en de rijkdom van de cultuurontwikkeling, die in de recente studie wordt geschetst, moeten beseffen.

Bron: Turkse media