http://vlaamsbelang.org/nieuws/11290

De halalmarkt wordt geschat in België op 155 miljoen euro (dit in 2011) en is groeiende elk jaar en GAIA spreekt zelfs van 1.5 miljard euro. Niet nodig om te zeggen dat zulke markt veel jobs creëert, dit zonder rekening te houden met de kwekers en andere samenhangende deeleconomieën. Wanneer het totaalverbod wordt doorgevoerd zal de export en het eigen gebruik dalen en dat zal resulteren in meer werkloosheid, meer faillissementen.

Naamloos
hln.be

Bij het Offerfeest van vorig jaar bleken de vleesboeren de grootste slachtoffers te zijn in deze halal-strijd. Dat het dierenleed toen verminderd werd gold enkel voor het Belgische grondgebied, want talrijk waren hun die in het buitenland lieten slachten of hun vlees bestelde bij slager.

De producenten  zien met lede ogen toe hoe hun markt en investeringen vervangen worden door buitenlandse bedrijven die de plaatselijke markt zal overspoelen. Vaak wordt de onwil van moslims aangekaart in het vasthouden van het onverdoofd slachten en wordt dit afgezet alsof ze niet willen evolueren met de omgevende en veranderende cultuur. Eenrichtingsverkeer in aanpassen van cultuur noemt dit, zoals in de zwarte pieten affaire ons in het verleden heeft duidelijk gemaakt.

Wij-zij verhaal

Dit is maar een halve waarheid, gemaakt om de publieke opinie te splitsen in het eeuwige ‘’wij-zij verhaal’’, aangezien het niet enkel over de vrijheid van godsdienst gaat, maar ook op het recht op kwalitatief voedsel! Onderzoek heeft aangewezen dat bijvoorbeeld elektronarcose (een vorm van verdoofd slachten) die vleeskwaliteit aantast. (1)

Omstreden wetsvoorstel

In 2009 wordt een Europese verordening uitgebracht (2), inzake de bescherming van dieren bij het doden. Het komt erop neer dat dieren vanaf nu in erkende slachthuizen geslacht zullen worden onder bedwelming, behalve voor rituele slachten. In 2014 komt Minister Weyts (N-VA) dan ook af met het voorstel om het ritueel slachten op tijdelijke slachtvoeren te verbieden omdat deze geen echte slachthuizen zijn.

Islam geen deelcultuur na zestig jaar

Vervolgens werd het onverdoofd slachten hoogmoedig weggelachen door de minister die dan plots vergeet dat dit een “joods-christelijke” samenleving is en dat bovendien de hele mensheid, ook de Vlaamse, nooit anders heeft geslacht. Meest frappant was dat moslims na een participatie van ongeveer zestig jaar geen recht hadden om zichzelf te beschouwen als deelcultuur van de Vlaamse cultuur.

Lees ook: ‘Minstens 10.000 vluchtelingenkinderen in EU zijn verkocht aan pedofielennetwerken’

Selectieve verontwaardiging

De fakkel zal dan verder doorgegeven worden aan Hermes Sanctorum (Groen) die van mening is dat mensenrechten ondergeschikt zijn aan die van dieren. Sterker nog de ethiek die wij naar de dieren moeten tonen naar hun leiden toe enkel zou gelden bij de laatste momenten die ze in hun leven. De algemene behandeling van de voedingsindustrie naar haar vee wordt buiten schot gelaten. Ook buiten beschouwing gelaten de jacht, proefdieren en de pels industrie.

Wetsvoorstel is pestmaatregel tegen moslims

download

Dat er bepaalde elementen hebben beslist om de moslims te pesten met hun voorstel is niets nieuws voor begrijpende lezers die net dat iets meer dan een paar ogen bezitten. Niet enkel ikzelf ben van die mening, ook prof. Loobuyck deelt deze mening. De toekomst van deze regelgeving is zeer wankel aangezien ze tegenstrijdig is aan het Europees recht. En niet enkel op het Europese gebied, ook het Europese Hof van de Rechten van de Mens deed hier al een uitspraak over, beslissende voor recht dat het ritueel slachten behoort tot de uitoefening van het grondrecht op godsdienst.


(1): https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/181352/1/final_booklet_ragged.pdf

(2): VERORDENING (EG) Nr. 1099/2009 VAN DE RAAD van 24 september 2009