Een groot deel van de 10.000 in Europa vermiste migrantenkinderen is via de georganiseerde misdaad in de Europese seksindustrie beland. Dat zegt Europol-topman Dietrich Neumann. Een hevig geschokt Europarlement wil ‘vandaag’ nog actie.

Terwijl de politieke klasse met trots elkaar feliciteren op een collectief afschrikbeleid, zichzelf ophemelen en hiermee de mensen behandelen als vluchtelingen, vergetend wat de Europese waarden werkelijk inhouden.[1] Terwijl de elites meer doen in het verdringen dan het opvangen van mensen.

http://www.theguardian.com/world/2016/jan/30/fears-for-missing-child-refugees
http://www.theguardian.com/world/2016/jan/30/fears-for-missing-child-refugees

Terwijl de Middellandse zee een kerkhof is geworden ter getuigenis hiervan.[2]  Terwijl er politici zijn die het geld en juwelen van mensen onteigenen zoals de mensensmokkelaars dit deden.[3] Terwijl u afgeleid was met deze “terechte” bipolaire opstand voor het behoud van onze “democratie en eigen cultuur”, gebeurde het volgende onder uw neus en al zeker van deze dem(a)(on)gogische “leiders”.[4]

Maar liefst 10 000 kinderen zijn verkocht aan pedofielennetwerken en inderdaad, u mag besluiten dat de waarheid harder aankomt dan te zeggen dat ze “een baan” hebben gevonden in in de seksindustrie.[5]

Terwijl onze eigen Theo Francken zich bekommert om ‘kinderbruidjes’, een man (18) en zijn vrouw (15), en zichzelf uitroept tot de mecenas van de kinderrechten. [6]

Laat het geweten aan allen zijn, dit is niks nieuws onder de zon, zeker niet voor de landen die een bipolair concept hebben ingevoerd op hetgeen waarvoor de mensenrechten staan![7] Zeker niet voor Europa die hiervan een prioriteit maakt in haar eigen verdrag.[8] Verschillende organen, en sociale organisaties verklaarden hun ongerustheid hierin al enige tijd, van zover tot begin 2015.[9] Sommige bipolaire idealisten bestempelen het huidig beleid als pamperbeleid.

Echter mogen we niet allen verwachten van verantwoordelijke beleidsmakers dat hun immigratiepolitiek menswaardig gericht is en niet resulteert in interim-bureaus voor kinderprostitutie?

Intissar Bejaoui (Opiniemaker en mensenrechtenspecialist)

 


[1] Artikel 2 Verdrag van de Europese Unie

De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen.

[2] http://www.standaard.be/cnt/dmf20150903_01848291

[3] http://www.standaard.be/cnt/dmf20160115_02069195

[4] http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.2448453

[5] http://www.demorgen.be/buitenland/migrantenkinderen-massaal-in-europese-seksindustrie-b69b6c9a/

[6] http://www.hln.be/hln/nl/34662/Vluchtelingencrisis/article/detail/2662799/2016/04/01/Kindbruidje-15-in-asielcentrum-in-hongerstaking.dhtml

[7] http://www.hln.be/hln/nl/34662/Vluchtelingencrisis/article/detail/2542376/2015/12/01/We-weten-niet-waar-ze-zijn-in-Zweden-zijn-14-000-vluchtelingen-verdwenen.dhtml

[8] Artikel 79 1. De Unie ontwikkelt een gemeenschappelijk immigratiebeleid, dat erop gericht is in alle stadia te zorgen voor een efficiënt beheer van de migratiestromen, een billijke behandeling van onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van de lidstaten verblijven, en een preventie en intensievere bestrijding van illegale immigratie en mensenhandel.

[9] http://www.theguardian.com/world/2016/jan/30/fears-for-missing-child-refugees