Zweedse onderzoekers hebben een aantal begrafeniskostuums opgegraven die dateren uit het Vikingtijdperk waarop de woorden “Allah” en “Ali” te lezen zijn.

Voor moslims betekent het woord “Allah” god en is Ali de naam van de neef en schoonzoon van de islamitische profeet Mohammed. De alavitische groepering die in het algemeen een meer liberale vorm van de islam beoefent, wordt gekenmerkt door haar grote toewijding aan Ali, de vierde kalief van de islam.

“De Vikingen werden mogelijk beïnvloed door de islam en het idee van een eeuwig leven na de dood in het paradijs,” zei Annika Larsson, onderzoekster in textielarcheologie aan de Uppsala Universiteit.

Vikingstad Birka

De Koefische opschriften werden teruggevonden op zijden kostuums in bootgraven en in graftombes van de historische Vikingstad Birka.

“In de Koran staat er dat de inwoners van het paradijs zijden kledij zullen dragen. Dit zou het wijdverbreid voorkomen van zijden kledij in Vikinggraven kunnen verklaren,” zei Larsson.

De universiteit deelde verder mee dat soortgelijke Koefische opschriften ook werden teruggevonden op mausolea en grafmonumenten in centraal Azië.

In 2015 ontdekten Zweedse universiteitsonderzoekers een 9de-eeuwse ring in een Vikinggraf waarop de woorden “voor Allah” of “aan Allah” gegraveerd stonden.

Anadolu