Afgelopen dinsdag werd de Turkse stad Istanbul opgeschrikt door een explosie. De gouverneur van Istanboel maakt melding van elf doden en 36 gewonden. Toch bestaat er een verkeerde perceptie over in de media. Men wijst de “Koerdische militanten” die lid zijn van een verboden partij. 

De Jonge Turken betreuren dat deze perceptie is kunnen ontstaan bij de publieke opinie door een ronduit foute nieuwsduiding over Turkije. Onze media, politici en bevolking hebben geen enkele empathie meer met de Turkse bevolking en begrijpen hun lijden niet. We waren Paris, Brussels en heel even Ankara (nagenoeg 100 doden). Gaan we nu ook Istanboel zijn?

Natuurlijk niet. Waarom zouden we?  De Turkse president is immers in oorlog met zijn eigen “Koerdische bevolking”. In Turkije is er een burgeroorlog tussen de Koerden en de Turken waarbij Erdogan de grote schuldige is. Dit is wat de gewone man in onze straten vandaag begrijpt wanneer het over Turkije gaat.

De feiten zijn echter dat de meerderheid van de Koerdische (er leven 17.000.000. Koerden in Turkije ) bevolking helemaal niet achter de PKK staat. De PKK is erkend als een terroristische organisatie en door de Verenigde Staten en Europa. Alle Turken en Turken van Koerdische origine zijn tegen deze organisatie. Zowat 30 tot 50% van die Koerden stemmen trouwens op de AK partij van Erdogan en in de huidige Turkse regering zijn zij ook goed vertegenwoordigt, zowel als in de reguliere oppositie partijen.

Het een en het ander is een gevolg van éénzijdige en ronduit foute berichtgeving van onze media en vaak ook politici.

De PKK wordt in onze media nooit omschreven als een terreur beweging, in tegendeel voor media als de VRT  en andere gaat het om een beweging van militanten van een Koerdische arbeidersbeweging die als het ware een legitiem gevecht aan gaat met de Turkse staat. Dit is niet juist. Wij kunnen ons standpunt volledig wetenschappelijke en op facts gestaafde argumenten duiden. Vele academici en invloedrijke  Belgen/Nederlanders doen dit samen met ons.

Dat is echter niet interessant voor het Dag Allemaal gehalte bij onze media, dus horen ze het liever niet. Wij vinden dit een schande en stellen de bekwaamheid van vele media dan ook grondig ter discussie. De duiding gaat zo fout dat men zoals gisteren nog “Aanslag in de hoofdstad van Turkije Istanbul“ als titel geeft in een Belgische kwaliteitskrant.

Je kan je af vragen of vele van onze journalisten wel ooit in Turkije zijn geweest, buiten een bezoek aan 5 sterren resort aldaar. Intriest als men zelfs niet weet dat Ankara de hoofdstad is van Turkije. Hoe kan men dan de echte politieke situatie ter plekke inschatten ?

Dit illustreert het gebrek aan kennis, gebrek aan bereidheid tot onderzoek naar de echte background en vooral een gebrek aan empathie niet alleen met de Turkse bevolking ginds maar ook met de nagenoeg 600.000. in België en Nederland verblijvende Turken.

Maar ja het zijn maar Turken.