Volgens cijfers van UNICEF genieten 497.000 Syrische vluchtelingen van onderwijs in Turkije.

Turkije levert al sinds jaren inspanningen om het lot van de vluchtelingen te verbeteren. Sinds juni nam het aantal schoolgaande Syrische kinderen met meer dan 50 procent toe. UNICEF bedankte de Turkse staat voor haar inspanningen, maar benadrukte dat dit cijfer ook betekent dat 40 procent, of 380.000 Syrische kinderen, geen toegang hebben tot het onderwijs.

Verloren generatie

“Voor het eerst sinds het begin van de Syrische burgeroorlog, zijn er in Turkije meer Syrische kinderen op de schoolbanken dan erbuiten,” aldus Justin Forsyth, adjunct-directeur bij UNICEF. Volgens Forsyth moet “Turkije geprezen worden voor deze immense prestatie”, maar verwittigde, dat indien er niet meer middelen voor deze kinderen voorzien worden, we te maken zullen krijgen met een “verloren generatie Syrische kinderen”. De adjunct-directeur prees ook het niveau van dienstverlening in de Turkse kampen en voegde hieraan toe “dat deze niet te vergelijken zijn met soortgelijke faciliteiten in het buitenland”.

20.000 leerkrachten en 400 scholen

Justin Forsyth

Turkije prijkt bovenaan in de lijst van landen die onderdak verleent aan minderjarige vluchtelingen. Volgens het Turkse ministerie van onderwijs zijn er in Turkije 833.000 Syrische kinderen van schoolgaande leeftijd, waarvan 497.000 zich momenteel op de schoolbanken bevinden.

De Turkse regering tracht, in samenwerking met UNICEF, dit aantal verder te verhogen en wil ook bijdragen aan een kwalitatieve verbetering van het onderwijs. Sinds 2013 bouwde en renoveerde UNICEF meer dan 400 scholen in Turkije en werden 20.000 Syrische vrijwilligers opgeleid als leerkracht.

Hürriyet