Een onderzoekscentrum aan de Akdeniz Universiteit in de mediterrane provincie van Antalya lanceerde in zijn nieuw curriculum lessen “Ufologie en Exopolitiek”. Het doel van het project is simpel: studenten voorbereiden op potentieel buitenaards contact.

Erhan Kolbasi, onderwijzer van de nieuwe cursus en plaatsvervangend voorzitter van het “Sirius Wetenschappelijk Centrum voor UFO-onderzoek”, denkt dat de mens binnen de volgende 10 a 15 jaar in staat zou moeten zijn contact te maken met buitenaards leven.

Kolbasi: “Wij geloven dat het niet meer lang zal duren vooraleer de leiders en vertegenwoordigers van onze wereld en buitenaardse bevolkingsgroepen in contact met elkaar gaan staan. Wij geloven in een open en massaal contact.”

Volgens Kolbasi is het nieuwe lessenpakket de voorbereiding op wat wel eens de grootste veranderende factor zou kunnen zijn in de menselijke geschiedenis.

Kolbasi beweert daarnaast dat er een verdachte politieke groep bestaat, genaamd “MJ12”, die al jarenlang probeert de verspreiding van informatie omtrent buitenaards leven te onderdrukken. Reden: het beschermen van de nationale interesses en veiligheid van de Verenigde Staten.

Buitenaardse technologie bestaat reeds

Kolbasi suggereerde eveneens dat er reeds allerlei technologie werd geproduceerd omtrent fiber optische kabels, microchips, nachtvisie apparatuur en kogelvrije vesten rekening houdend met de informatie verzameld voortvloeiend uit de analyse en het onderzoek van neergestorte UFO´s.

Exopolitiek, een tak van de wetenschap die het nieuwe lessencurriculum van de Akdeniz Universiteit wil aanpakken, zal zich focussen op informatiebronnen en het uitbouwen van een methodologie, de geschiedenis van de geheimhouding van kennis op vlak van buitenaards leven en de voorbereiding op buitenaards contact en galactische diplomatie.

Hurriyet