Een rechtbank in de Verenigde Staten (VS) heeft Ulku Rowe, een Turkse vrouwelijke ingenieur die de technologiegigant Google aanklaagde wegens vermeende genderdiscriminatie, in het gelijk gesteld. Bekijk hier de beelden.

Rowe sleepte Google voor de rechter met de bewering dat Google had aangeboden om haar in een lagere functie aan te nemen alleen vanwege haar geslacht, dat ze minder betaald kreeg dan mannen die vergelijkbaar werk deden en dat ze geen promotie kon maken binnen het bedrijf.

Tijdens de hoorzitting, die ongeveer een week duurde, voerden Google-medewerkers aan dat de beschuldigingen niet op waarheid berustten en dat Rowe dezelfde rechten had en aan dezelfde prestatiecriteria werd onderworpen als mannelijke werknemers in het bedrijf.

De rechtbank gaf het Turkse directielid gelijk en veroordeelde Google tot het betalen van 1,15 miljoen dollar schadevergoeding aan Ülkü Rowe voor onbetaald loon en de psychologische schade die ze daarbij opliep.

De rechtbank benadrukte ook dat Rowe niet had bewezen dat Google haar minder betaalde dan ten minste twee mannen.

“Deze unanieme beslissing bevestigt niet alleen de beschuldigingen van mevrouw Rowe over mishandeling door Google, maar toont ook aan dat discriminatie op de werkvloer niet wordt getolereerd,” zei Rowe’s advocaat Cara Greene.

Ulku Rowe beweerde dat hij ondanks 23 jaar werkervaring bij Google werd aangenomen op niveau 8, terwijl mannen die op hetzelfde moment begonnen en minder ervaring hadden op niveau 9 begonnen.

Rowe verdiende 750 duizend dollar per jaar, terwijl degenen op niveau 9 1 miljoen dollar kregen.

Bron: Turkse media