Het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld is in 2011 opgesteld

Het besluit van de Turkse regering om zich terug te trekken uit het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van geweld tegen vrouwen moet worden ‘herroepen’.

Het verdrag is beter bekend als het Verdrag van Istanbul omdat het op 11 mei 2011 in de grootste stad van Turkije voor ondertekening werd opengesteld.

Tijdens een hoorzitting op 28 april aanvaardde de 10e kamer van de Raad van State ongeveer 200 verzoeken van vrouwenorganisaties, advocaten en balies om terug te komen op het besluit van de regering om zich terug te trekken uit de Conventie van Istanbul.

De meeste verzoekschriften stelden dat het verdrag van essentieel belang is voor de mensenrechten in Turkije, die door de grondwet worden beschermd.

De advocaat van de president, Emre Topal, betoogde dat de president de uitvoerende bevoegdheid had om de uitvoering van het verdrag stop te zetten.

De Raad van State zal naar verwachting in de komende weken zijn besluit bekendmaken.

Terugtrekking

De terugtrekking van Turkije uit het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa via een presidentieel decreet vormde een schending van de wetten van het land, zei de openbaar aanklager van de Raad van State donderdag in een hoorzitting in hoger beroep.

Het Verdrag van Istanbul is een akkoord – opgemaakt door de Raad van Europa – dat geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld moet bestrijden.

Het gaat dan vooral over preventie, de bescherming van potentiële slachtoffers en het straffen van daders. Turkije was het eerste land dat het Verdrag ondertekende.

Volgens de Turkse president ondermijnt het verdrag de “traditionele familiewaarden” omdat de tekst de gelijkheid tussen geslachten promoot.

Ook zou de conventie volgens die groepen homoseksualiteit promoten omdat opgeroepen wordt om niet te discrimineren op basis van seksuele geaardheid.

Een woordvoerder van de president zei dat het verdrag “gekaapt” werd door “zij die proberen homoseksualiteit te normaliseren, wat onverenigbaar is met de familiale waarden van Turkije”.

Bron: Hürriyet