Net op tijd werd voorkomen dat een zeldzaam handschrift, dat dateert uit het Seljuk-tijdperk, illegaal werd verkocht op een veiling in Groot-Brittannië. Een Turkse PhD student uit Utrecht in Nederland zag op een veilingslijst van Sotheby een dubieus stuk. Nadat hij verder onderzoek deed, informeerde hij de Turkse autoriteiten die de verkoop stop hebben gezet.

Toen het veilinghuis Sotheby het werk “Şerh el-Kanun fi’t-Tıb” (Commentaar op de Canon der Geneeskunde) op de lijst zette voor zijn open veiling “Kunst uit de Islamitische Wereld”, in Londen op 26 april, werd verwacht dat het boek tussen de 30.000 en 40.000 euro zou opleveren. Het boek behoorde echter toe aan de Yusuf Ağa Manuscript Bibliotheek in de provincie Konya en werd ongeveer 17 jaar geleden gestolen.

Avicenna

Het 800 jaar oude manuscript in het Arabisch, werd geschreven door Fakhr al-Din al-Razi, een soennitische moslimgeleerde van Iran. Het werk telt 197 pagina’s. Het boek evalueert het bekroonde werk “De Canon der Geneeskunde” van de alleskunner Avicenna.

Het boek werd bewaard in het Turkse Konya, dat tussen de 11e en 14e eeuw de hoofdstad van het Anatolische Seljuk-rijk was (ook wel het Sultanaat van Rûm genoemd). Sinds 2000 werd het boek uit de bibliotheek vermist en werd het op de lijst van gestolen goederen geplaatst door het ministerie van Cultuur en Toerisme.

Turkse Nederlander

Onder de mensen die zich de dubieuze oorsprong van veilingartikel nr. 24 realiseerden, was Hüseyin Şen, een PhD student aan de Universiteit Utrecht in Nederland. Şen zei dat hij de door Sotheby beschikbare informatie begon te vergelijken met het object dat gestolen werd gemeld door het Turkse ministerie van Cultuur en Toerisme.

Rechtmatige eigenaar

Vervolgens concludeerde hij dat het hetzelfde voorwerp moest zijn en dat de rechtmatige eigenaar van het op de veiling aangeboden voorwerp dus de Turkse staat was. Hij heeft de resultaten van zijn persoonlijke bevindingen doorgegeven aan het ministerie van Cultuur en Toerisme, die zich daarna op de zaak richtten.

Sabah