Na een verblijf van twee jaar in Londen heeft een jonge Turkse vrouw, Berfin genaamd, haar ervaringen gedeeld, waarbij ze verklaarde: “Ik ben dankbaar dat ik terug ben gekeerd naar Turkije.”

In deze tijd zoeken Turkse burgers, die vaak gebrek aan economische en sociale vrijheden aanhalen, naar een “betere en comfortabelere” levensstijl in het buitenland. Echter, deze reis begint vaak met grote hoop, maar eindigt voor velen in teleurstelling.

De verhalen van een jonge vrouw die na 2 jaar in Engeland te hebben gewoond terugkeerde naar Turkije, zijn opvallend. “Engeland is niet veilig, ik ben dankbaar dat ik terug ben”

Berfin, die verklaarde na 2 jaar in Londen te hebben gewoond terug te zijn gekeerd, gebruikte de volgende opmerkelijke woorden:

“Ik wil niet lijken op de Turkse ooms die zeggen ’toon je telefoon’, maar na 2 jaar in Engeland te hebben gewoond, ben ik dankbaar dat ik terug ben gekeerd naar Turkije.”

“Ik heb ook andere Europese landen bezocht. Het is zo saai, er is gewoon niets te doen… En ik denk niet dat het erg veilig is. Mensen vertrouwen elkaar ook niet. Ik ben er trots op om in Turkije te wonen.”

“Wat is de reden om Europa zo te prijzen en te verheerlijken? Ik heb 2 jaar in Londen gewoond en ik ben dankbaar dat ik hier ben teruggekeerd.”

Bron: X