Minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu

Het aantal Syrische immigranten in Turkije heeft de kaap van 3,6 miljoen overschreden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu gezegd. Maar hij voegde eraan toe dat ruim 350.000 mensen naar hun door oorlog verscheurde geboorteland zijn teruggekeerd, na de militaire operaties van Turkije op Syrisch grondgebied.

“Het aantal Syriërs dat in ons land tijdelijke bescherming heeft gekregen, is opgelopen tot boven de 3,5 miljoen,” zei Soylu vorige week, op een internationaal veiligheidscongres, aan de Academie voor Rijks- en Kustwacht in Ankara.

Vorig jaar werden zowat 268.000 niet-geregistreerde migranten opgepakt. Dit jaar is dat aantal al opgelopen tot boven de 270.000, aldus Soylu.

“Dankzij de operaties Bescherming-Eufraat en Olijftak werden veilige zones gecreëerd. Daardoor zijn zo’n 354.000 mensen uit vrije wil teruggekeerd.”

Militaire operaties

Sinds 2016 voert Turkije militaire operaties uit in Noord-Syrië. Daardoor zijn regio’s als Al-Bab, Afrin en Azaz bevrijd van zowel ISIL als de YPG, de Syrische tak van de illegale PKK. De PKK wordt beschouwd als een terroristische organisatie door Turkije, de VS en de EU.

“De veilige zone in Syrië zorgt ervoor dat het aantal mensen dat vrijwillig terugkeert snel toeneemt. Turkije doet er alles aan om vrede te bewerkstelligen in de regio door de nadruk te leggen op dialoog in haar buitenlands beleid,” aldus de minister.

Volgens Soylu krijgt de PKK financiële middelen, mankracht en politieke steun uit Europa. De organisatie controleert een groot deel van de drugshandel op het continent.

Dit jaar heeft Turkije al ruim 90.000 militaire operaties georganiseerd ter bestrijding van de PKK.

Hürriyet

S.V.R.