De belangrijkste oppositiepartij van Turkije, de CHP, heeft een strafklacht ingediend tegen een burgemeester van de regerende AKP, die de CHP een “vervloekte partij” noemde en in een bericht in de sociale media opriep om CHP-politici “op te hangen”.

De belangrijkste oppositiepartij van Turkije, de Republikeinse Volkspartij (CHP), heeft een strafrechtelijke klacht ingediend tegen een burgemeester van de regerende Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) wegens zijn uitlatingen aan het adres van CHP-politici.

De strafrechtelijke klacht werd ingediend door CHP parlementslid Aziz Aydınlık, die de zuidoostelijke provincie Şanlıurfa vertegenwoordigt, evenals CHP Şanlıurfa provinciehoofd en districtshoofden.

“De CHP is een partij die 11,5 miljoen stemmen heeft gekregen [in de laatste verkiezingen], en een persoon die deze partij een ‘vervloekte partij’ noemt en CHP-functionarissen wil ophangen, zal zichzelf verdedigen voor de rechterlijke macht,” werd CHP-parlementslid Aydınlık geciteerd als zeggend in een verklaring van ANKA nieuwsagentschap op 9 augustus.

De strafrechtelijke klacht had betrekking op social media posts van Navi Çokan, een burgemeester van Şanlıurfa’s Akçakale district, die autoriteiten opriep CHP politici “op te hangen”.

“Is er een verdomde partij op aarde zoals de CHP die doorgaat met haar betuttelende beleid ten opzichte van de mensen van dit land sinds de dag dat ze werd aangesteld? Deze keer, is het [CHP] na beleid dat onze longen richt; het is een must om deze [CHP politici] op te hangen,” zei Çokan in een sociale media post.

De opmerkingen van de AKP burgemeester wekten hevige woede op, waarbij CHP parlementslid Mahmut Tanal zei dat een dergelijk persoon geen ambtenaar zou mogen zijn.

“Het moet ook worden uitgelegd hoe deze persoon in de positie van burgemeester van de gemeente Akçakale is gekomen, terwijl hij diende als een medewerker van het kantoor van de gouverneur van Şanlıurfa,” zei Tanal in een reeks tweets op 6 augustus, waarbij hij ook de relevante sociale media post van Çokan deelde.

Tanal zei dat niet alleen Çokans posts op sociale media elementen bevatten van een misdrijf wegens het “aanzetten tot vijandschap en haat”, maar ook dat de Turkse wet nr. 657 betreffende ambtenaren duidelijk stelt dat ambtenaren geen politiek mogen bedrijven.

De gouverneur van de betrokken provincie is wettelijk verplicht om een ambtenaar naar de rechterlijke macht te verwijzen wanneer deze strafbare feiten pleegt of op enigerlei wijze handelt die niet in overeenstemming is met de Ambtenarenwet”, aldus Talan.

“Şanlıurfa gouverneur Abdullah Erin, wij verwachten dat u ervoor zorgt dat er een strafklacht wordt ingediend bij de hoofdofficier van justitie tegen de bovengenoemde ambtenaar, die onder uw verantwoordelijkheid en toezicht staat, vanwege de misdaden die zijn aangegeven in het Turkse Wetboek van Strafrecht en dat hij wordt gestraft,” schreef Tanal, ook de gouverneur noemend in de tweet.

Bron: Turkse media