De Turkse minister van EU-Zaken, Ömer Çelik, heeft onlangs herhaald dat Turkije nog altijd het lidmaatschap van de Europese Unie wil aanvaarden.

Op het 36e “Turkije-EU Advies Comité” in Brussel gaf Çelik een toespraak waar hij verklaarde dat het lidmaatschap nog altijd een “strategische doelstelling” is voor Turkije. “De EU zou Turkije moeten steunen in deze moeilijke tijden, door gehoor te geven aan de strijd die tegen terreur gevoerd wordt, door de visa verplichtingen af te schaffen en door de toetredingsgesprekken te versnellen,” verklaarde Çelik.

Toetredingsgesprekken

De toetredingsgesprekken van Turkije begonnen in 2005. De gesprekken stopten in 2007 door meningsverschillen over de Cyprus kwestie. Bovendien hadden de Duitse en de Franse regering zich tegen de mogelijke toetreding uitgesproken. Om toch de toetreding te kunnen verkrijgen, moest Turkije naast de onderhandelingen met de EU, wijzigingen doorvoeren in 35 beleidshoofdstukken om zodanig in conformiteit te zijn met de Europese standaarden

Gerechtelijk apparaat

Çelik verklaarde dat Turkije bereid was om beleidsdomein 23 en 24 te openen. Deze gaan over het gerechtelijk apparaat en de fundamentele rechten. Hij verklaarde ook dat het getuigde van een “dubbele moraal” indien men kritiek over Turkije blijft uiten, zonder dat men deze EU-beleidshoofdstukken opent.

Hurriyet