Het 304 pagina’s tellende verslag, dat werd vrijgegeven door de AKP, bestaat uit 6 delen en bevat ook een beoordeling van de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan. Hij zei dat 15 juli 2016 een grote mijlpaal is voor Turkije en de Turkse natie.

Het document bevat verder nog 166 oog in oog interviews met familieleden van diegene die werden gedood, alsook 1.517 persoonlijke verslagen van de mensen die werden verwond tijdens de couppoging. Het rapport geeft in chronologische volgorde aan wat er allemaal is gebeurd die nacht en bevat bevindingen betreffende de socio-economische achtergronden van de slachtoffers die omkwamen of gewond raakten.

Jongste slachtoffer

Volgens de statistieken, is 36 jaar de gemiddelde leeftijd van diegene die het leven lieten. Het jongste slachtoffer was 15 jaar en het oudste was er 63. Het jongste slachtoffer dat gewond raakte bij de couppoging was slechts 9 jaar, de oudste getroffene was al 83. Ook de doodsoorzaken van alle slachtoffers worden beschreven.

Sterfgevallen: schotwonden & luchtaanvallen

Volgens bevindingen zijn 47.5 procent van alle sterfgevallen resultaat van schotwonden. 21 procent kwam om door luchtaanvallen, 9 procent werd geplet onder tanks, 3 procent stierf door vurende helikopters en 4.2 procent werd geraakt door granaten.

Gewonden: Vuurwapens en granaten

Verder wordt nog aangegeven dat 39.8 procent van alle gewonden werd geraakt door vuurwapens, 27.8 procent werd geraakt door granaten, 6.9 procent werd verwond door gevechtshelikopters, 7.9 procent door tanks en 2.9 procent door luchtaanvallen. 6.6 procent van de gewonden verloor uiteindelijk een of meerdere ledematen als gevolg van hun verwondingen.

Sabah