Er staan heel wat veranderingen te gebeuren omtrent het hele toetredingssysteem tot de Turkse universiteiten. Er is aangekondigd dat tien universiteiten zich zullen gaan richten op onderzoek en dat het huidige systeem met het toelatingsexamen volledig wordt veranderd.

Het hoofd van de Hogere Raad van Onderwijs (YÖK), Yekta Saraç, liet op dinsdag 26 september weten dat de raad een nieuw systeem wil invoeren waarbij het mogelijk wordt de volledige procedure van de toelatingsexamens op een enkel weekend te voltooien.

Van 18 naar 4 doorslaggevende resultaattypes

Met dat nieuwe systeem zal er enkel rekening gehouden worden met een van de vier examenresultaten (kwantitatief resultaat, verbale eigenschappen, kennis van talen, of een balans van alle samen). Een van die vier resultaten zal de doorslag geven betreffende het toewijzen van een universiteit per leerling. Dit systeem vervangt het oude systeem waarbij 18 verschillende resultaattypes of eigenschappen werden getoetst. Dat legde Saraç uit in een speech gegeven op het Beştepe Cultuur en Congress centrum, gelegen aan het presidentiële complex van Ankara, voor de opening van het nieuwe academiejaar 2017-18.

De Turkse taal en wiskunde zullen centraal staan in dit nieuwe type ingangsexamen, en dat geldt voor elk type examen.

Geen twee fases meer

Met dit nieuwe systeem wil men graag komaf maken met het vorige systeem waarbij er toelatingsexamens werden afgenomen in twee verschillende rondes. Dit systeem vond zijn ingang in het jaar 2010.

Saraç: “Het huidige systeem werkt met twee rondes. Het eerste examen vindt plaats in maart, het andere in juni. Dit systeem, dat zich met andere woorden spreidt over een periode van vier maanden, heeft een negatieve invloed op de resultaten van het middelbare onderwijs in Turkije. Met deze nieuwe regelgeving en systeem hopen wij alle examens binnen in een enkel weekend af te werken.”

Hurriyet