Ryszard Czarnecki,

Een prominente EU-politicus heeft maandag gezegd dat zelfs een kleine vooruitgang in de betrekkingen tussen Turkije en de EU, een kans biedt voor een dialoog.

“De zeer recente verslechtering van de betrekkingen tussen Turkije en de EU na de geopolitieke ontwikkelingen in het oostelijke deel van het Middellandse Zeegebied kan geleidelijk aan worden omgekeerd door enkele stappen van beide kanten”, zei Ryszard Czarnecki, in een exclusief interview met Anadolu Agency.

Czarnecki is de hoofd van de “vriendschapsgroep EU-Turkije” in het Europees Parlement.

“Een van de belangrijkste doelstellingen van Turkije in de regio is om een erkende speler te zijn in de energiesector. Het land wil zich niet ‘omringd’ blijven voelen door de leden van de Oostmediterrane Gas-unie (Griekenland, Grieks-Cyprus, Italië, Israël, Egypte, Jordanië en Palestina). De EU moet dit inzien en erkennen.”

Internationale conferentie

“Turkije heeft al voorgesteld om een internationale conferentie te organiseren om de geopolitieke ontwikkelingen te bespreken in de regio. Bovendien gaf Turkije te kennen dat het klaar is voor een constructief engagement,” haalde hij aan.

Hij drong er bij elke partij op aan stappen te ondernemen om een positieve agenda te ontwikkelen die bestaat uit een “gemoderniseerde douane-unie” en verdere samenwerking op het gebied van migratie, visumliberalisering en betere intermenselijke contacten.

“Zelfs een kleine vooruitgang in de betrekkingen tussen Turkije en de EU biedt een kans voor dialoog en onderhandelingen tussen de partijen over bredere kwesties”, merkte hij op.

Hij benadrukte dat het geopolitieke voordeel van Turkije de geografische nabijheid is tot de EU en voegde daaraan toe: “Het geeft Turkije de mogelijkheid om veel sneller te leveren aan Europa in vergelijking met Oost-Aziatische economieën.

Czarnecki benadrukte dat Turkije sinds het Concert van Europa (1815) deel uitmaakt van de Europese diplomatie. Hij voegde toe dat de betrekkingen tussen de EU en Turkije al decennialang worden onderhouden, beginnend met Turkije’s toetreding tot de Europese Economische Gemeenschap (EEG) in 1959, gevolgd door de Associatieovereenkomst van Ankara in 1963.

“De toenmalige voorzitter van de Europese Commissie, Walter Hallstein, noemde de overeenkomst “een gebeurtenis van grote politieke betekenis” en zei: “Turkije maakt deel uit van Europa”, aldus de EU-topman.

Anadolu

O.A.