Minister van Buitenlandse Zaken Israel Katz

Na de aankondiging van Turkije om alle handel met Israël stop te zetten, heeft Israël gereageerd door plannen te maken om de handel tussen Turkije en de Palestijnse Autoriteit te beperken en sancties tegen Ankara op te leggen.

Minister van Buitenlandse Zaken van Israël, Israel Katz, waarschuwde dat Erdogan spijt zal krijgen van deze stap, terwijl Israël vastbesloten is om passende maatregelen te nemen als reactie op de verstoring van de handelsbetrekkingen.

De aankondiging volgde op de verklaring van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan dat de stap bedoeld was om Israël onder druk te zetten tot een staakt-het-vuren in Gaza.

“De dictator Erdogan, die sultan wil zijn, werkt in dienst van Hamas, schendt overeenkomsten en probeert Israël te schaden, maar schaadt in feite de Palestijnen die hij zegt te willen helpen,” aldus minister van Buitenlandse Zaken van Israël, Israel Katz, bij het bekendmaken van de maatregelen die Israël zal nemen.

Beperken van Handel met Palestina

Israël heeft aangekondigd dat het maatregelen zal nemen tegen Turkije, waaronder het beperken van de handel tussen Turkije en de Palestijnse Autoriteit, vanwege de aanzienlijke import van Turkse producten.

Daarnaast streeft Israël naar sancties tegen Turkije via internationale financiële organisaties vanwege het schenden van handelsovereenkomsten met Israël.

Israël zal intern een reserve aan alternatieve markten naast Turkije opzetten om de impact op de Israëlische economie te minimaliseren.

Bovendien zal het stappen ondernemen om Israëlische bedrijven te ondersteunen die getroffen zijn door deze maatregel.

In april had Turkije al aangekondigd dat het de export naar Israël beperkte, inclusief 54 verschillende producten, variërend van ijzer en staal tot vliegtuigbrandstof.

Erdogan benadrukte destijds dat ze geen vijandigheid of conflict wilden in de regio en liever geen conflict, bloedvergieten of verdriet zagen in hun regio.

Hoewel Turkije en Israël in 2022 volledige diplomatieke betrekkingen hernieuwden door ambassadeurs opnieuw aan te stellen na jaren van spanningen, zijn de betrekkingen opnieuw verslechterd vanwege de oorlog.

Bron: X