Onze redactie heeft regelmatig verslag uitgebracht over wat er in Turkije op 15 juli en daarna is gebeurt. We maken ons zorgen over hoe de berichtgeving hierover is verlopen. We kunnen niets anders dan constateren dat de berichtgeving in de Belgische en Nederlandse media opnieuw te simpel en éénzijdig is verlopen. 

We geloven dat het Westen, Turkije mag wijzen op de vrijwaring van de mensenrechten en de vrije meningsuiting. De coup mag geen vrijgeleide zijn naar een dictatuur. Het is echter duidelijk dat het land moet optreden tegen de plegers van de staatsgreep. Dat is een absoluut legitiem recht. Die coup was immers een regelrechte aanslag op de democratie. Zo ziet niet alleen de gehele politieke kaste in Turkije dat maar het ganse Turkse volk. En zo zou ieder democratisch land reageren. Wij kunnen hierbij vandaag moeilijk de omvang van de ondergrondse dreiging die aanleiding was tot de coup inschatten. Dit is ook niet de rol van het Westen, Turkije moet dit soeverein oplossen.

Turkse eenheid na de coup

De éénheid die er na de coup is ontstaan is tevens een eenheid omtrent de verdediging van de democratie. De Europese politici moeten de Turken hierin steunen en hun alle krediet geven bij het oplossen van de moeilijke situatie in het land. Het land verdient dat tot het tegendeel is bewezen. De media moeten hierin een meer terughoudende rol spelen en er niet gratuit van uit gaan dat Erdogan een dictator is en dus alles wat er in Turkije gebeurt vanuit dat perspectief te duiden. Het Turkse volk, de oppositie en ook de president verdienen op zijn minst een meer objectieve berichtgeving.

De massabijeenkomst van 7 juli in Istanbul voor de democratie en de herdenking van de Martelaren.
De massabijeenkomst van 7 juli in Istanbul voor de democratie en de herdenking van de Martelaren.

Frankrijk vraagt opschorting, Turkije mag dat niet

De media hebben een belangrijke rol te spelen in het behoud van Turkije als een belangrijke NATO partner in het belang van onze eigen en de geopolitieke vrede. We betreuren de niet gelijke behandeling van Turkije. Men meet met verschillende maten en gewichten. Frankrijk mag tijdelijk een opschorting vragen in hun status omtrent het verdrag van de rechten van haar burgers en een noodtoestand uitroepen. Hier wordt nauwelijks over gerept in de media, maar onze mediahuizen zijn te klein wanneer Turkije dat doet na nota bene een mislukte staatsgreep met meer dan 240 doden.

Ondersteun de democratie

Laten we het democratische proces in het land ondersteunen. Onze diplomaten en regeringsleiders moeten meer in dialoog gaan met de Turken, begrip tonen en ja Turkije wijzen op enkele hekelpunten. Maar als we alle respect en empathie voor de Turken ontnemen door de huidige berichtgeving moet het ons niet verwonderen dat we straks moeten toegeven dat we historische fouten hebben gemaakt en de Turkse bevolking niet hebben geholpen in het behoud van de democratie.

Op dit moment bericht CNN over het bezoek van president Erdogan aan de Russische president met meer objectieve duiding op enkele minuten tijd dan we de laatste maanden hebben gezien in de Belgische en Nederlandse media.


Aanraders om te zien

 

Aanraders om te lezen

1. De verslaggeving tijdens en onmiddellijk na de coup was ronduit slecht en misleidend. We verwijzen nog eens graag naar het artikel dat verscheen in de Al Jazeera media.https://www.dejongeturken.com/westen-buist-tijdens-couptest-turkije/ Dit artikel heeft het wel over de westerse media in het algemeen.

2. De media hebben ook nagelaten om de éénheid die er onder de Turkse bevolking ontstond na de coup nauwelijks of niet in het licht gebracht. We hebben dat voldoende geïllustreerd de laatste dagen in diverse artikels. Alle politieke partijen (HDP, MHP, CHP en AKP) staan vandaag als één blok achter de veroordeling van de coup en de mogelijke rol van de Gulen beweging hierin. De manifestaties van 7 augustus hebben dat voldoende aangetoond. Hoe veel meer democratie kan er in een land zijn wanneer alle politieke partijen het eens zijn over een aanval op de democratie.

3. De problematiek rond de Gulen beweging werd ook niet voldoende uitgelicht. We verwijzen naar een recent artikel in Der Spiegel (toch een zeer gezag hebbend medium in Duitsland): http://www.spiegel.de/international/world/erdogan-hunts-down-guelen-movement-after-coup-attempt-a-1105800.html

4. Naarmate de tijd vordert lijkt men de coup en de vele dodelijke slachtoffers bijna te vergeten en wordt de focus enkel gericht op de te autoritaire president Erdogan die zijn macht versterkt en de coup zou gebruiken om al zijn politieke tegenstanders op te ruimen.