Omdat ik het uitermate inconsequent en hypocriet vind dat staatshoofden als die van Iran, waar vrouwen in het openbaar worden neergeslagen door politieagenten omdat hun lichaam onvoldoende bedekt is en waar politiek gevangenen voor de ogen van kinderen worden opgehangen; of die van Saoudie-Arabië waar vrouwen zelfs geen auto mogen rijden, waar religieuze minderheden, homoseksuelen en afvalligen van het geloof onmenselijk worden behandeld en waar zweepslagen, handamputaties en onthoofdingen tot het rechtssysteem behoren

;of die van Israel, waar honderden kinderen worden opgesloten en een volk in zijn geheel wordt vernietigd met etnische zuivering als einddoel; dat deze staatshoofden hun gang kunnen gaan, terwijl het Westen een onwaarschijnlijke haatcampagne voert tegen een leider die via democratische verkiezingen aan de leiding kwam en bleef omdat het volk hem steunt (en sorry dat ik dit volk niet beschouw als gemanipuleerde schapen), een leider die samen met het volk nog maar amper bekomen is van een couppoging.

13866853_1403559476327586_40501657_n
Ayse Yigit

Omdat ik denk dat het Westen niet handelt vanuit een oprechte bezorgdheid om bevolkingsgroepen in Turkije of bepaalde delen ervan, en ook niet vanuit een democratisch rechtvaardigheidsgevoel, maar wel vanuit imperialistische doelstellingen, opportunistische drijfveren en een houding die doordrongen is van islamofobie; en omdat ik denk dat Erdogan’s standvastig weigeren om als marionet te worden gebruikt deze houding van het Westen nog meer doet oplaaien;

‘Complottheorieën en anti-Erdogan propaganda’

Sorry…. Omdat ik, in tegenstelling tot de overtuiging van bepaalde actoren die deze complottheorieën en de anti-Erdogan propaganda ondersteunen, ervan overtuigd ben dat het Westen ons nooit zal beschouwen als echte bondgenoten, maar ons zal blijven zien als zwakke versies van het absolute kwaad, die uit hetzelfde hout gesneden zijn als Erdogan en naar zijn beeld zijn gevormd; omdat ik denk dat zelfs de meest humanistische en goed bedoelde lezingen niet meer voorstellen dan oriëntalistische kwatsch en een poging om ons te hullen in de “democratische” mantel die zij naar hun eigen maten hebben verknipt.

Omdat ik weet dat, als ik persoonlijk geen last heb van islamofobische reacties, dat dit alleen maar is omdat ik qua uiterlijk niet beantwoord aan het stereotiepe beeld van de moslim. Omdat ik mezelf zie als een “Turkse/staatsburger van Turkije” en het tot op heden niet nodig heb gevonden om mijn Pontus-Griekse afkomst naar voren te schuiven, ook al ben ik thuis met die taal opgegroeid; omdat ik uitga van het credo “Je identiteit ligt daar waar de machthebbers je schenden (voor ons: de Europese machthebbers)

Beschermingspolitiek van Westerse actoren

Sorry… Omdat ik mij stoor aan de schijnheilige beschermingspolitiek van Westerse actoren die op een superieure en achterbakse manier de oppositierol in ons land willen overnemen en ons zelfs dat recht willen ontnemen. Omdat ik het lef heb te denken én te zeggen dat de socialistische bewegingen in Turkije niet verder kijken dan hun neus lang is, dat ze te oppervlakkig zijn in hun analyses, dat ze de bal misslaan bij de interpretatie van onderdrukker vs onderdrukte en van de positie van Turkije te midden van de imperialistische benaderingen en machtsevenwichten met betrekking tot de regio waarin het land zich bevindt.

Marxistische analyse

Sorry… Dat ik amper de ruimte vind om Turkije en zijn regering op een wetenschappelijke en verantwoorde manier met socialistische argumenten te bekritiseren door de constante inspanning om allerlei onwaarschijnlijke complottheorieën met betrekking tot Turkije af te weren – en dit geldt ook voor veel van mijn vrienden die eveneens niet AKP-gezind zijn. Sorry aan alle socialisten als ik van al deze ontwikkelingen geen gezonde marxistische analyse kan maken, sorry aan alle democraten als ik een slechte democraat ben omdat ik mij verzet tegen de anti-Erdogan propaganda die alle middelen heiligt, en sorry aan alle mensen als dit alles van mij een slechte mens maakt!”

vertaald door Sevil Yigit.