Een schooldirecteur in de noordwestelijke provincie Bursa is uit zijn functie ontheven nadat aan het licht was gekomen dat hij de leraren had opgedragen mannelijke en vrouwelijke leerlingen afzonderlijk te laten zitten.

Het Provinciaal Directoraat van Nationaal Onderwijs in de noordwestelijke provincie van Bursa’s Osmangazi district heeft op 23 maart het schoolhoofd van de Mithatpaşa middelbare school Haydar Akın ontslagen nadat hij de leraren had opgedragen mannelijke en vrouwelijke studenten apart te laten zitten.

De directeur stuurde een officiële instructie naar de leraren, waarin stond:

“Beste collega-leraren, vanaf 22 maart moet de tafelschikking in alle klassen worden gewijzigd en moet er een zodanige orde worden gecreëerd dat mannelijke leerlingen samen met mannelijke leerlingen zitten en vrouwelijke leerlingen met vrouwelijke leerlingen.

Verscheidene rechtengroeperingen, waaronder de Vrouwenraad, hebben de instructie van de directeur bekritiseerd en opgeroepen tot een seculier en wetenschappelijk onderwijs.

Nadat het document in de sociale media enorme reacties uitlokte, stelde het Provinciaal Directoraat voor Nationaal Onderwijs een onderzoek in naar de directeur.

Ook de vakbond van onderwijzend en wetenschappelijk personeel (Eğitim-Sen) riep op tot het ontslag van de directeur.

“Net als op andere gebieden van het maatschappelijk leven zijn de praktijken in het onderwijssysteem en op scholen om een generatie op te voeden volgens het eigen wereldbeeld van de regering, een duidelijke druk en oplegging op onze kinderen en jongeren geworden. Het is duidelijk dat deze achterhaalde mentaliteit een concrete weerspiegeling is van het idee dat mannelijke en vrouwelijke studenten in aparte rijen, in aparte klassen en vervolgens in aparte scholen moeten worden onderwezen,” aldus Eğitim-Sen.

“Het is duidelijk dat een dergelijke verwrongen en morbide benadering, die in strijd is met de meest elementaire beginselen van de onderwijskunde, betekent dat het seculiere onderwijs in twijfel wordt getrokken,” aldus de organisatie.

Ondertussen heeft een groep advocaten, geregistreerd bij de Ankara Bar Association, op 23 maart een strafklacht ingediend tegen de directeur.

Bron: Turkse media