Turkije drong er eind maart op aan dat de interim-regering in Afghanistan meisjes van alle leeftijden naar school zou laten gaan, nadat de Taliban hadden besloten het onderwijs voor meisjes na de zesde klas op te schorten.

Turkije betreurt de aankondiging van de Taliban dat middelbare scholen in Afghanistan gesloten zullen blijven voor meisjes, zei het ministerie van Buitenlandse Zaken laat op 23 maart, en riep de harde islamitische groepering op onderwijs voor iedereen toe te staan.

De Taliban kwamen op 23 maart terug op hun aankondiging dat middelbare scholen voor meisjes zouden worden geopend, en zeiden dat ze gesloten zouden blijven totdat een plan was opgesteld in overeenstemming met de islamitische wet om ze weer te openen.

Deze ommezwaai verraste velen, liet leerlingen in tranen achter en lokte veroordelingen uit van humanitaire organisaties, rechtengroepen en diplomaten op een ogenblik dat de Taliban-regering internationale erkenning nastreeft.

In een verklaring zei het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken dat het Afghaanse volk onderwijs verwacht voor alle studenten, ook voor meisjes, en dat het de beslissing van de Taliban betreurt.

“Wij roepen de interim-regering van Afghanistan op om meisjes van alle leeftijden zo spoedig mogelijk toe te staan op inclusieve wijze onderwijs te volgen, in de eerste plaats ten behoeve van het Afghaanse volk, en wij benadrukken dat wij het Afghaanse volk in deze moeilijke dagen zullen blijven bijstaan”, aldus Turkije.

Sinds de machtsovername van Afghanistan in augustus door de islamitische hardliners van de Taliban werkt Turkije samen met Qatar om de internationale luchthaven Hamid Karzai van Kabul operationeel te houden, en voert het gesprekken over de exploitatie van die luchthaven en andere luchthavens als aan de veiligheidsvoorwaarden wordt voldaan.

Turkije heeft de leiding van de Taliban niet erkend, maar heeft wel opgeroepen tot meer wereldwijde contacten met de Taliban. Ankara heeft ook Taliban-functionarissen uitgenodigd voor een diplomatiek forum dat het deze maand heeft georganiseerd, en heeft gezegd dat de Afghaanse leiders moeten worden gehoord.

De Taliban wil Afghanistan besturen volgens zijn interpretatie van de islamitische wet en wil toegang krijgen tot miljarden dollars aan hulp om het hoofd te bieden aan de toenemende en wijdverspreide armoede.

Bron: Turkse media