De Turkse overheid heeft op vrijdag 25 augustus, onder de noodtoestand, twee grote decreten uitgevaardigd die grote veranderingen teweeg zullen brengen in de organisatiestructuur van de Turkse geheime dienst (MIT). Zo zal de MIT vanaf nu onder bevoegdheid van de president vallen en zal er terug worden samengewerkt met het leger bij het winnen van informatie.        

In onderdeel 963 en 964 van de decreten die werden gepubliceerd in het staatsblad, wordt de verantwoordelijkheid voor de MİT-ondersecretaris overgedragen van de premier aan de president. De ondersecretaris en zijn topmanagement, inclusief hoofden en plaatsvervangende ondersecretarissen, zullen overeenkomstig worden benoemd door de president.

Elk onderzoek van de MIT-ondersecretaris zal nu eerst moeten worden goedgekeurd door de president alsook elke getuigenis van de ondersecretaris.

Indien er onderzoek moet worden gevoerd naar de ondersecretaris, zal men ook hier toelating moeten krijgen van de president. De Turkse premier, Binali Yıldırım, zei vrijdag dat de wijzigingen van belang zijn om de organisatie (MIT) in overeenstemming te brengen met het huidig presidentieel systeem dat in april 2017 werd goedgekeurd in het referendum.

Hurriyet