De Griekse minister van Buitenlandse Zaken

Turkije aanvaardt de internationale regels niet als het gaat om proefboringen naar gas in het oostelijke deel van de Middellandse Zee, dat claimt de Griekse minister van Buitenlandse Zaken.

De betrekkingen tussen Athene en Ankara liepen afgelopen zomer hoog op na de boringen in Turkse wateren die door Griekenland en Cyprus worden geclaimd.

Hoewel een directe confrontatie werd afgewend, zijn de spanningen sindsdien hoog gebleven en heeft de EU gedreigd Turkije sancties op te leggen.

“We willen graag vooruitgang boeken in onze betrekkingen”, zei Nikos Dendias.

“Maar we hebben een probleem: om een oefening [probleem] op te lossen, moeten we ons aan dezelfde regels houden.

“Turkije moet het internationaal recht aanvaarden en naleven en het Verdrag inzake het recht van de zee aanvaarden en naleven.

Dendias sprak een week na zijn ontmoeting in Ankara met zijn Turkse ambtgenoot, Mevlüt Çavuşoğlu.

De persconferentie die op de ontmoeting volgde, ontaardde in een verhitte uitwisseling van beschuldigingen.

De publieke confrontatie leidde tot internationale opschudding en legde de diepgewortelde meningsverschillen tussen de twee landen bloot.

Dendias claimde zonder enig bewijs dat Turkije het internationaal recht in de Egeïsche en de Middellandse Zee had geschonden, evenals de soevereine rechten van Griekenland.

Çavuşoğlu noemde de beschuldigingen “uiterst onaanvaardbaar”.

“Turkije is verplicht om zijn eigen rechten te beschermen”, vuurde Çavuşoğlu terug.

“Deze open gedachtewisseling met mijn vriend Mevlüt Çavuşoğlu was een gedachtewisseling die de zaken recht zette,” zei hij, eraan toevoegend dat beiden nadien een “zeer gezellig diner” hadden.

“Dat zal voor beide samenlevingen uiterst nuttig zijn, want waar Griekenland naar uitkijkt is een minnelijke toekomst met Turkije, de Turken, de Turkse samenleving. We zijn nauwe buurlanden. We kunnen veel samen doen, maar daarvoor is een zeer solide basis nodig.”

“Dat gezegd hebbende, hebben wij er geen probleem mee om met Turkije te praten. We willen onze betrekkingen graag vooruit helpen.”

Griekenland schendt mensenrechten, Europese Unie zwijgt

Een ander twistpunt dat de betrekkingen tussen Athene en Ankara onder druk blijft zetten, is migratie.

Beide partijen hebben elkaar beschuldigd van het terugdringen van migranten. Dendias weerlegt de Turkse beweringen. Ondanks er genoeg bewijs op tafel ligt, waaruit blijkt dat Griekenland meermaals de mensenrechten van de vluchtelingen heeft geschonden.

Meer in het algemeen over migratie zei Dendias dat “iedereen moet erkennen dat migratie een pan-Europees probleem is dat om pan-Europese antwoorden vraagt”.

Bron: Turkse media