De MHP steunt het presidentieel systeem onvoorwaardelijk. Dat heeft hun leider deze week gezegd.

Wij verwachten niet dat we een ministerpost zullen krijgen als beloning voor de steun aan de regering, zei Devlet Bahçeli op een bijeenkomst ter gelegenheid van het Offerfeest, op het partijhoofdkwartier in de hoofdstad Ankara.

“We doen niet aan ruilhandel. We verwachten niets terug voor onze steun.”

In april 2017 kozen de Turken ervoor om het land om te vormen van een parlementair systeem naar een uitvoerend presidentieel regeringssysteem.

Bahçeli had het ook over de inspanningen die Turkije doet, samen met de Verenigde Staten, om een vredescorridor te creëren in Noord-Syrië. Het is niet vreemd dat Turkije risico’s probeert te vermijden door de VS te overtuigen, zegt hij, gezien de effecten van het presidentiële systeem op het buitenlands beleid.

“De veilige zone is een manier om Turkije te beschermen tegen externe elementen, die onze onafhankelijkheid, integriteit en eenheid in het gedrang brengen,” zegt hij. Het gebied moet een veilige zone worden, geen bufferzone.

Op 7 augustus hebben vertegenwoordigers van het Turkse en het Amerikaanse leger een akkoord bereikt over de veilige zone. Er moet een vredescorridor komen die het voor de gevluchte Syriërs gemakkelijker moet maken om naar huis terug te keren. Ze hebben ook afgesproken om samen een coördinatiecentrum op te zetten.

Er werd tevens afgesproken dat alle maatregelen zullen genomen worden die nodig zijn om de nationale veiligheid van Turkije te verzekeren.

Bron: Hürriyet

S.V.R.